Công bố mở luồng đường thủy nội địa chuyên dùng Ao Tiên - Vân Đồn

MINH QUÂN
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ GTVT vừa ra Quyết định công bố mở luồng đường thủy nội địa chuyên dùng Ao Tiên - Vân Đồn, chiều dài 2,05km.

Công bố mở luồng đường thủy nội địa chuyên dùng Ao Tiên - Vân Đồn. 

Về phạm vi tuyến luồng, điểm đầu cách cầu tàu số 2 cảng Ao Tiên 150m, điểm cuối: Km 12+750 luồng đường thủy nội địa quốc gia Móng Cái - Vân Đồn - Cẩm Phả. Cấp kỹ thuật của luồng là cấp IV.

Công ty TNHH MTV Du lịch Mai Quyền có trách nhiệm tổ chức quản lý, bảo trì tuyến luồng chuyên dùng theo quy định của pháp luật trong suốt quá trình khai thác để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa; duy trì hoạt động an toàn của toàn bộ tuyến luồng và hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa theo quy định; Phối hợp, tuân thủ hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về đường thủy trong quá trình quản lý, khai thác, bảo trì tuyến luồng.

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, hướng dẫn Công ty TNHH MTV Du lịch Mai Quyền trong quá trình quản lý, khai thác, bảo trì tuyến luồng để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Các cơ quan, tổ chức quản lý Nhà nước chuyên ngành về giao thông đường thủy nội địa tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đối với hoạt động đường thủy nội địa trên tuyến luồng theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan