Đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

THANH BÌNH
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu 3 Ban Quản lý dự án: 2, đường Hồ Chí Minh, Đường thủy đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Day nhanh tien do tham dinh, phe duyet du an dau tu, giai ngan von dau tu cong nam 2023 - Hinh anh 1
Đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. 

Văn bản nêu rõ, để đảm bảo tiến độ các dự án, hoàn thành kế hoạch giải ngân đã cam kết, Bộ GTVT yêu cầu các Ban Quản lý dự án: 2, đường Hồ Chí Minh, Đường thủy và các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai từng nội dung công việc phù hợp với các mốc tiến độ yêu cầu; phân công cụ thể cho lãnh đạo đơn vị chỉ đạo thực hiện đối với từng dự án, báo cáo về Bộ GTVT (qua Cục Quản lý đầu tư xây dựng và Vụ Kế hoạch - Đầu tư) để theo dõi, chỉ đạo; có văn bản cam kết tiến độ phê duyệt dự án đầu tư, khởi công mới các dự án năm 2023, báo cáo Bộ GTVT trước ngày 15/7/2023. 

Trong quá trình lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự án tập trung giải quyết các nội dung công việc liên quan đến nhiều bộ, ngành, địa phương như: Chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa nước hai vụ trở lên; Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Lập khung chính sách giải phóng mặt bằng; Báo cáo giám sát đầu tư cộng đồng của Ủy ban MTTQ các tỉnh; Xác định vị trí, diện tích các bãi đổ chất thải rắn xây dựng; Khảo sát mỏ vật liệu xây dựng thông thường sử dụng cho dự án; Phối hợp với Bộ Quốc phòng liên quan đến đất, công trình quốc phòng; Thủ tục thẩm tra phòng cháy, chữa cháy; Công tác thỏa thuận với các đơn vị liên quan. 


Bộ GTVT yêu cầu các ban quản lý dự án chủ động, quyết liệt chỉ đạo, cử cán bộ có đủ năng lực, kinh nghiệm theo dõi kiểm tra giám sát công tác khảo sát thiết kế, phối hợp với các đơn vị liên quan của địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là giải quyết các thủ tục trong công tác thỏa thuận với địa phương, về hướng tuyến, các công trình trên tuyến, nút giao, đường gom, vị trí đổ thải vật liệu, mỏ vật liệu xây dựng thông thường,…

Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, rà soát kịp thời phát hiện, xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định những nội dung vượt thẩm quyền đảm bảo mục tiêu khởi công và kế hoạch giải ngân trong năm 2023.

Ngoài ra, Bộ GTVT yêu cầu các ban quản lý dự án kiểm tra, rà soát hoàn chỉnh các thủ tục cần thiết theo quy định sớm trình Bộ GTVT để tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo, đảm bảo tiến độ các ban quản lý dự án đã cam kết. 

Các ban quản lý dự án chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng Bộ GTVT về kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án được giao, đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả, tuân thủ các quy định của pháp luật. Tổ chức quản lý chặt chẽ mọi hoạt động của các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án; ràng buộc trách nhiệm, tăng tính độc lập trong suốt quá trình thực hiện dự án,...

Tin liên quan