Đẩy nhanh tiến độ thực hiện cao tốc Châu Đốc - Sóc Trăng - Cần Thơ

KHẢI HOÀ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ GTVT vừa thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm tại buổi làm việc với các tỉnh: An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Tiền Giang và TP Cần Thơ về dự án xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.

 Ảnh minh hoạ

Theo Bộ GTVT, mặc dù công tác triển khai thực hiện dự án dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 bước đầu đã đạt được nhiều kết quả, tiến độ bám sát các mốc thời gian yêu cầu của Nghị quyết số 91/NQ-CP ngày 25/7/2022 của Chính phủ; tuy nhiên giữa các dự án thành phần còn chưa có sự thống nhất chung, trong khi khối lượng công việc còn rất nhiều, thời gian yêu cầu gấp.

Để đảm bảo tính đồng bộ giữa các dự án, Bộ GTVT đề nghị các chủ đầu tư, sở, ban, ngành của các địa phương và các đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ với nhau và phối hợp với các cơ quan tham mưu của Bộ GTVT trong quá trình triển khai thực hiện dự án để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Ban QLDA Mỹ Thuận chủ trì, phối hợp với Cục QLĐTXD trên cơ sở quy chế đã xây dựng, khẩn trương phối hợp và có hướng dẫn, hỗ trợ địa phương để chỉ đạo TVTK về các nội dung kỹ thuật cụ thể như định hướng thiết kế (giải pháp kỹ thuật, khảo sát nguồn vật liệu cát đắp, trạm dừng nghỉ, hệ thống ITS) và các nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), tái định cư.

UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan của Chính phủ hoàn thành thẩm định, phê duyệt đánh giá tác động môi trường, khung chính sách GPMB của các dự án thành phần, đảm bảo đủ điều kiện phê duyệt dự án đầu tư.

Về nguồn vốn: Do dự án sử dụng nhiều nguồn vốn khác nhau, cần phải xác định cụ thể từng nguồn vốn cho từng dự án, từng địa phương. Bộ GTVT sẽ phối hợp với các bộ, ngành có liên quan sớm có thủ tục giao vốn cho dự án. Đồng thời cần có quyết định phê duyệt dự án đầu tư làm cơ sở giao kế hoạch năm cho các dự án thành phần.

Về tổng mức đầu tư các dự án thành phần: Bộ GTVT giao Ban QLDA Mỹ Thuận chủ trì làm việc với các chủ đầu tư các dự án thành phần, rà soát lại tổng mức đầu tư của từng dự án; báo cáo Bộ GTVT (qua Cục QLĐTXD) để xem xét, có phương án cân đối nguồn vốn giữa các dự án thành phần.

Tin liên quan