Đề nghị nâng cấp, cải tạo 2 đường ngang qua đường sắt tại TP Hải Dương

THANH TRUNG
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Ban ATGT tỉnh Hải Dương đã gửi văn bản đến UBND tỉnh Hải Dương để chấp thuận phương án nâng cấp, đảm bảo ATGT đường sắt như đề nghị của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Đề nghị nâng cấp, cải tạo 2 đường ngang qua đường sắt tại TP Hải Dương. 

Trước đó Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã có đề nghị đến Ban ATGT và Sở GTVT tỉnh Hải Dương về việc xem xét phương án nâng cấp, cải tạo 2 đường ngang qua đường sắt trên địa bàn phường Ái Quốc, TP Hải Dương.

Theo đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam triển khai đầu tư các công trình nâng cấp, cải tạo đường ngang tại Km63+810 và Km64+50 thuộc phường Ái Quốc.


Cụ thể, tại Km63+810, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam dự kiến sẽ nâng cấp thành đường ngang có người gác. Bên cạnh đó, đối với vị trí tại Km 64+50 dự kiến sẽ được lắp đặt cần chắn tự động.

Việc đầu tư này được thực hiện theo kế hoạch lập lại trật tự hành lang ATGT đường bộ, đường sắt theo Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo kế hoạch, 2 đường ngang này phải hoàn thành thi công để đưa vào sử dụng trong năm 2022.

Trước đó, theo kế hoạch của UBND tỉnh Hải Dương thì sau khi công trình đường gom đường sắt Hà Nội - Hải Phòng nối nút giao lập thể Ba Hàng - đường tỉnh 390B hoàn thành, sẽ đóng 4 đường ngang qua trên địa bàn phường Ái Quốc.

Tin liên quan