Đề nghị tổng kiểm tra các đơn vị cung cấp ứng dụng đặt xe

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Tất cả các đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải bằng xe ô tô, trong đó có Grab, Be sẽ bị kiểm tra từ đầu tháng 11/2020.

Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản đề nghị thanh tra sở GTVT các địa phương triển khai việc kiểm tra đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải bằng xe ô tô.
Trong văn bản gửi đi, Thanh tra Bộ GTVT đề nghị thanh tra các sở GTVT, Thanh tra Sở GTVT - Xây dựng Lào Cai tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo Điều 35 Nghị định số 10/2020.
Thanh trạ Bộ GTVT nhấn mạnh, việc kiểm tra này được thực hiện tại  các đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải bằng xe ô tô (trừ các đơn vị có phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải chỉ sử dụng cho hoạt động kinh doanh vận tải của đơn vị mình).
Thời gian thanh tra sẽ thực hiện từ 1/11 - 30/11/2020. Sau khi kết thúc thanh đợt kiểm tra trên, báo cáo kết quả về Thanh tra Bộ GTVT. Trong thời gian này sẽ kết hợp với công tác kiểm tra trong đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng theo chỉ đạo của Thanh tra Bộ GTVT tại văn bản số 762ngày 8/10/2020.
Việc Thanh tra Bộ GTVT đề nghị thanh tra sở GTVT các địa phương triển khai việc kiểm tra đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải bằng xe ô tô được đánh giá là cần thiết và kịp thời trong bối cảnh thời gian gần đây liên tục xuất hiện các thông tin phản ánh về việc các ứng dụng gọi xe như Grab, Be thu thêm phí nền tảng của khách hàng trái pháp luật.

Quý Nguyễn

Tin liên quan