Đề xuất bố trí vốn hỗ trợ Dự án BOT hầm đường bộ Đèo Cả

BẢO NAM
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công văn số 5373/BKHĐT - PTHTĐT gửi Thủ tướng Chính phủ về nguồn vốn Nhà nước hỗ trợ Dự án BOT hầm đường bộ qua Đèo Cả theo đề xuất trước đó của Bộ GTVT.

De xuat bo tri von ho tro Du an BOT ham duong bo Deo Ca - Hinh anh 1
Đề xuất bố trí vốn hỗ trợ Dự án BOT hầm đường bộ Đèo Cả. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng chấp thuận bố trí vốn ngân sách trung ương trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã phân bổ của Bộ GTVT là 1.180 tỷ đồng để tham gia đầu tư Dự án BOT hầm đường bộ qua Đèo Cả cho các hạng mục: hỗ trợ xây dựng công trình phụ trợ, tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư toàn bộ Dự án (bao gồm hầm Đèo Cả và hầm Cổ Mã, hầm Cù Mông và hầm Hải Vân); hỗ trợ xây dựng hạng mục hầm Đèo Cả thuộc Dự án như đề xuất của Bộ GTVT.

Đồng thời giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ giao 1.180 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách trung ương đã phân bổ cho Bộ GTVT cho Dự án theo quy định của Luật Đầu tư công.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị người đứng đầu Chính phủ giao Bộ GTVT rà soát thủ tục đầu tư và chịu trách nhiệm giao kế hoạch vốn hằng năm theo thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định pháp luật về đầu tư công.

Trong vai trò là cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Bộ GTVT chịu trách nhiệm toàn diện trước cơ quan pháp luật về nội dung số liệu báo cáo; các đề xuất về phạm vi và số vốn 1.180 tỷ đồng hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; điều chỉnh mở rộng bổ sung hạng mục Dự án; sự phù hợp của việc sử dụng số vốn trái phiếu Chính phủ (3.868 tỷ đồng) đã giải ngân cho Dự án đảm bảo đúng mục đích, đối tượng quy định tại Nghị quyết số 65/2013/QH13 ngày 28/11/2013 của Quốc hội về phát hành bổ sung và phân bổ vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2014 – 2016 và quy định pháp luật về đầu tư công; hoàn tất các thủ tục đảm bảo sử dụng vốn nhà nước hỗ trợ Dự án đúng quy định và hiệu quả đầu tư.


Được biết, Dự án BOT xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả (bao gồm hầm Đèo Cả và hầm Cổ Mã, hầm Cù Mông và hầm Hải Vân) là công trình trọng điểm quốc gia, có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh các tỉnh khu vực miền Trung và Tây nguyên.

Đến nay, toàn bộ các công trình thuộc Dự án đã được nhà đầu tư triển khai thi công hoàn thành theo đúng cam kết tại hợp đồng, đảm bảo an toàn, chất lượng.

Tuy nhiên, Dự án đang phải gặp nhiều khó khăn, vướng mắc thuộc trách nhiệm của Nhà nước làm ảnh hướng rất lớn đến phương án tài chính, trong đó việc chậm bố trí 1.180 tỷ đồng vốn ngân sách Nhà nước; cơ chế trạm thu phí tại trạm La Sơn - Túy Loan) chưa được giải quyết dứt điểm, đã ảnh hưởng tiêu cực đến nguồn kinh phí vận hành, bảo trì các công trình hầm và phương án trả nợ ngân hàng theo hợp đồng đã ký kết.

Cần phải nói thêm rằng, tại Quyết định số 47/QĐ-BGTVT ngày 6/1/2012 của Bộ GTVT, Dự án ban đầu được thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT, BT.

Tổng số vốn ngân sách nhà nước tham gia vào dự án là 5.048 tỷ đồng, trong đó chỉ giải phóng mặt bằng 539 tỷ đồng, thanh toán hạng mục BT hầm Cổ Mã 4.509 tỷ đồng. Tại văn bản số 70/TTg-KTN ngày 12/01/2016, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chuyển đổi hình thức đầu tư hạng mục hầm Cổ Mã từ hình thức hợp đồng BT sang hình thức hợp đồng BOT có sự tham gia vốn đầu tư của nhà nước. Phần vốn nhà nước sau khi chỉ giải phóng mặt bằng và thanh toán BT cho dự án còn dư 1.180 tỷ đồng (vốn trái phiếu Chính phủ).

Tại Nghị quyết số 439/NQ-UBTVQH14 ngày 30/10/2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị thu hồi số vốn trái phiếu Chính phủ còn dư 1.180 tỷ đồng nêu trên. Như vậy, số vốn 1.180 tỷ đồng còn dư trên tổng số tiền 5.048 tỷ đồng được phân bổ tại Nghị quyết số 65/2013/QH13 là chưa được thực hiện đối với Dự án.

Tin liên quan