Đề xuất phương án giao VEC tự cân đối, bố trí số vốn tiếp tục triển khai dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành

BẢO NAM
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Tại dự thảo tờ trình gửi lấy ý kiến của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các Bộ liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất phương án giao VEC tự cân đối, bố trí số vốn đối ứng còn lại từ năm 2019 để tiếp tục triển khai dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành.

De xuat phuong an giao VEC tu can doi, bo tri so von tiep tuc trien khai du an cao toc Ben Luc - Long Thanh - Hinh anh 1
 Đề xuất phương án giao VEC tự cân đối, bố trí số vốn tiếp tục triển khai dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, quyết định số 2072 ngày 8/11/2012 về việc tái cơ cấu nguồn vốn đầu tư 5 dự án đường bộ cao tốc của VEC, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo số vốn đối ứng các dự án có sử dụng vốn ODA do VEC làm chủ đầu tư được cân đối, bố trí từ ngân sách nhà nước.

Trên cơ sở đó, giai đoạn 2011 - 2018, dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành đã được bố trí hơn 3.882 tỷ đồng vốn đối ứng từ nguồn ngân sách nhà nước. Còn lại khoảng 1.807 tỷ đồng chưa được bố trí.

Tại Nghị quyết số 104 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2018, Chính phủ quyết định đồng ý chủ trương cho phép VEC được tiếp tục thực hiện quyết định số 2072.

Tuy nhiên, từ năm 2019 đến nay, dự án không được giao kế hoạch vốn đối ứng cho phần còn lại do một số nguyên nhân liên quan đến kết luận của Kiểm toán nhà nước và việc thực hiện Nghị định số 94/2018 của Chính phủ về nghiệp vụ quản lý nợ công.

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, Bộ Kế hoạch - Đầu tư cho rằng, nếu VEC tự bố trí số vốn đối ứng còn lại cho dự án sẽ phù hợp.


Ngoài ra, phương án này sẽ không gặp một số vướng mắc sau khi VEC được chuyển từ Bộ GTVT về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (quy định về phân bổ dự toán ngân sách nhà nước; Chủ thể sở hữu của VEC; Quyết định đầu tư dự án).

Theo Bộ Kế hoạch - Đầu tư, trong quá trình xử lý phương án bố trí vốn đối ứng cho dự án, để đảm bảo hiệu quả, khả năng trả nợ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã kiến nghị VEC tự bố trí vốn đối ứng cho dự án từ nguồn thu phí tại các dự án do VEC làm chủ đầu tư để bù đắp nguồn vốn thiếu hụt tương ứng với giá trị vốn đối ứng giải ngân.

Đối với vốn đối ứng còn lại cho dự án, theo báo cáo của VEC, lũy kế của 5 dự án do VEC làm chủ đầu tư luôn dương, VEC đảm bảo khả năng trả nợ.

Tuy nhiên, phương án này vẫn tiềm ẩn nhiều ảnh hưởng tiêu cực đối với phương án tài chính do hiện nay, Bộ Tài chính đang yêu cầu VEC trả khoản lãi phát sinh đối với khoản tiền hơn 5.334 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh Bộ này đã ứng trả cho các dự án của VEC.

Việc sử dụng vốn dư của Hiệp định vay ADB lần 2 để hoàn thành các công việc chưa được thực hiện của Hiệp định vay lần 1 của dự án Bến Lức - Long Thành đang được cấp có thẩm quyền xem xét. Trong đó, Bộ Tài chính đã yêu cầu cập nhật, tính toán lại phương án tài chính hòa chung dòng tiền 5 dự án của VEC đảm bảo khả năng trả nợ của doanh nghiệp này.

Do đó, khả năng VEC tự bố trí vốn đối ứng tiếp tục cho dự án triển khai là khả thi. Song, nguồn tiền cần được tính trong phương án tài chính tổng thể của VEC đảm bảo các nghĩa vụ trả nợ của VEC đối với các khoản vay thực tế hiện nay.

Dựa vào phân tích trên, Bộ Kế hoạch - Đầu tư kiến nghị Chính phủ thống nhất chủ trương giao VEC tự cân đối, bố trí số vốn đối ứng còn lại từ năm 2019 để tiếp tục triển khai dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành.
 

Tin liên quan