Đề xuất phương án xử lý dự án đầu tư công xây dựng công trình giao thông đường bộ đi qua 2 tỉnh

MINH QUÂN
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn 8065/VCPC-CN ngày 1/12/2022 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về Dự án cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352, thành phố Hải Phòng.

De xuat phuong an xu ly du an dau tu cong xay dung cong trinh giao thong duong bo di qua 2 tinh - Hinh anh 1
Đề xuất phương án xử lý dự án đầu tư công xây dựng công trình giao thông đường bộ đi qua 2 tỉnh. 

Cụ thể, về đề nghị của UBND thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thống nhất với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan rà soát, đề xuất rõ phương án xử lý thống nhất đối với việc đầu tư dự án đầu tư công xây dựng công trình giao thông đường bộ (không phải quốc lộ) đi qua địa bàn hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (bao gồm cả Dự án đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352), báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại văn bản 6595/VPCP-CN ngày 4/10/2022 của Văn phòng Chính phủ.


Tại văn bản 6595/VPCP-CN ngày 4/10/2022, về đề nghị của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu, kết nối hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương và đề nghị của UBND tỉnh Hưng Yên về việc đầu tư dự án xây dựng cầu Hải Hưng qua sông Chanh, kết nối hai tỉnh Hưng Yên và Hải Dương sử dụng ngân sách tỉnh Hưng Yên; ý kiến các bộ có liên quan, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thống nhất với các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp và các cơ quan, địa phương liên quan rà soát, đề xuất rõ phương án xử lý thống nhất đối với việc sử dụng ngân sách Nhà nước đầu tư dự án giao thông đường bộ (không phải quốc lộ) (đường hoặc cầu và đường dẫn hai đầu cầu) đi qua địa bàn hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cụ thể về: trách nhiệm đầu tư xây dựng; cơ quan chủ quản đầu tư; thẩm quyền tổ chức thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án nguồn vốn ngân sách thực hiện (trong đó có đề nghị của UBND các tỉnh: Bắc Ninh, Hưng Yên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2022.

Tin liên quan