Đề xuất sớm xây dựng cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng

KHẢI HOÀ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua địa bàn TP Hải Phòng.

Bộ Giao thông Vận tải ủng hộ đề xuất sớm xây dựng cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08) có chiều dài khoảng 109km, quy mô 4 làn xe, tiến trình đầu tư trước năm 2030.

Hiện UBND TP Hải Phòng đang đầu tư xây dựng khoảng 22km (Hải Phòng 13km, Thái Bình 9km), UBND tỉnh Thái Bình đang chuẩn bị đầu tư khoảng 80km (Ninh Bình 18km, Nam Định 29km, Thái Bình 33km). Như vậy, chỉ còn khoảng 7km đoạn qua địa phận TP Hải Phòng chưa được nghiên cứu đầu tư.

Bộ Giao thông Vận tải cho rằng, để sớm hình thành đường cao tốc kết nối các khu công nghiệp, dịch vụ, cảng biển phía Đông TP Hải Phòng với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, rút ngắn khoảng cách, thời gian di chuyển giữa các địa phương ven biển vùng đồng bằng sông Hồng, việc UBND TP Hải Phòng đề xuất đầu tư đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua địa phận TP.Hải Phòng là cần thiết.

Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Giao thông Vận tải được phân bổ vốn khoảng 304.000 tỉ đồng chỉ đáp ứng yêu cầu đầu tư một số đường cao tốc, khởi công mới một số dự án động lực, cấp bách và xử lý các điểm nghẽn thuộc 5 chuyên ngành giao thông nên chưa thể bố trí nguồn vốn để triển khai đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng trong giai đoạn 2021 - 2025.

Bộ Giao thông Vận tải ủng hộ đề xuất giao TP Hải Phòng quyết định đầu tư dự án đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua địa phận TP Hải Phòng sẽ thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng, huy động nguồn lực, chỉ đạo thực hiện đầu tư.

Cùng với Bộ Giao thông Vận tải, tại văn bản góp ý gửi Văn phòng Chính phủ ngày 30/8/2022, Bộ Xây dựng cũng đồng tình chủ trương giao TP Hải Phòng quyết định dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua TP Hải Phòng.

Trước đó, vào tháng 2/2022, UBND TP Hải Phòng đã có Công văn số 964/UBND-GT gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất dự án nhận vốn từ Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội. Sơ bộ tổng mức đầu tư của Dự án là 1.781 tỷ đồng, được đầu tư bằng nguồn ngân sách Trung ương, Ngân sách thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Tin liên quan