Đề xuất tăng hơn 1.500 tỷ đồng đầu tư cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh

TÔ HÀ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Ban QLDA Mỹ Thuận vừa trình Bộ GTVT thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1.

Theo tính toán sơ bộ, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 dự án khoảng hơn 6.280 tỷ đồng, tăng khoảng 1.510 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư đã được duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2203 ngày 27/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đề xuất, dự án có tổng chiều dài khoảng 26,56 km. Điểm đầu được kết nối với tuyến N2 tại lý trình Km 96+875 (lý trình N2) gần mố A2 cầu Kênh Giữa 1 của tuyến N2, thuộc thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Điểm cuối tại nút giao An Bình (điểm đầu dự án cầu Cao Lãnh), huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Ở giai đoạn 1, dự án sẽ được đầu tư với quy mô 4 làn xe cao tốc hạn chế, bề rộng mặt cắt ngang 17m.

Giai đoạn hoàn thiện, tuyến cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh sẽ được đầu tư quy mô 6 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 32,25m.

Theo tính toán sơ bộ, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 dự án khoảng hơn 6.280 tỷ đồng. Trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ GPMB (gồm dự phòng) là hơn 969 tỷ đồng; chi phí xây dựng, thiết bị khoảng hơn 3.988 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn và chi phí khác là gần 554,3 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoảng hơn 769 tỷ đồng.

Theo phương án này, tổng mức đầu tư được trình duyệt tăng khoảng 1.510 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư đã được duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2203 ngày 27/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ (4.771 tỷ đồng).

Trong đó, chi phí GPMB tăng khoảng 353 tỷ đồng; chi phí xây dựng tăng khoảng 791 tỷ đồng; chi phí dự phòng tăng khoảng 227 tỷ đồng.

Dự kiến, dự án sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc khoảng 4.537 tỷ đồng; Vốn đối ứng khoảng gần 1.744 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự án là 5 năm kể từ ngày hiệp định vay có hiệu lực.

Dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh đi qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Mục tiêu của dự án là từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông đường bộ kết nối giao thông khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội bền vững, bảo đảm an ninh quốc phòng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và các tỉnh Long An, Đồng Tháp nói riêng.

Tin liên quan