Đường sắt Cát Linh - Hà Đông sắp được cấp chứng nhận an toàn hệ thống

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Theo dự kiến, chứng nhận an toàn hệ thống dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông do đơn vị tư vấn của Pháp cấp sẽ có vào ngày mai (28/4/2021).

Khai thác dự án vào ngày 1/5
Đây là thông tin được Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cho biết trong Báo cáo số 3638/BC-BGTVT về công tác đánh giá an toàn hệ thống đối với dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông gửi Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng ngày 26/4/2021.
Trong Báo cáo trên, Bộ GTVT cho biết, hiện nay, dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã hoàn thành công tác vận hành toàn hệ thống cuối năm 2020, sau đó Tổng thầu đã phối hợp cùng với Metro Hà Nội duy trì chạy 2 đôi tàu trên tuyến để tiếp tục kiểm tra, đánh giá tính ổn định của hệ thống thiết bị và nâng cao tính thuần thục cho các nhân sự tham gia vận hành. Ban QLDA Đường sắt, Tổng thầu, Tư vấn giám sát đã hoàn thành công tác nghiệm thu công trình và đang thực hiện kiểm đếm, chuyển giao hồ sơ và các công việc phục vụ cho công tác bàn giao với Công ty Metro Hà Nội.
Theo Bộ GTVT, chứng nhận an toàn hệ thống dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông do đơn vị tư vấn ACT của Pháp dự kiến sẽ được cấp vào ngày mai (28/4). Trên cơ sở hồ sơ nghiệm thu hoàn thành dự án, chứng nhận an toàn hệ thống này, kèm theo 16 vấn đề khuyến cáo đã được Bộ GTVT chấp thuận tại văn bản số 3445/BGTVT-CQLXD ngày 19/4/2021 và ý kiến của UBND TP Hà Nội tại văn bản số 1185/UBND-ĐT ngày 22/4/2021, Bộ GTVT đề nghị Hội đồng kiểm tra Nhà nước kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành xây dựng công trình Dự án của Chủ đầu tư.
Đồng thời, sau khi có chứng nhận an toàn hệ thống của tư vấn ACT Pháp cộng với việc chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu hoàn thành, Bộ GTVT đề nghị Hội đồng kiểm tra Nhà nước xem xét ban hành thông báo kiểm tra công tác nghiệm thu Dự án để kịp thực hiện công tác bàn giao, vận hành khai thác dịp 1/5/2021 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Các thủ tục pháp lý cơ bản đã hoàn thành
Theo Bộ GTVT, hiện cơ quan này đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan để báo cáo giải trình 16 khuyến cáo mà Tư vấn ACT nêu tại báo cáo số 13. Trong đó, đối với 9/16 nội dung khuyến cáo liên quan trong giai đoạn vận hành khai thác cần có sự phối hợp của UBND TP Hà Nội và Bộ GTVT đã có Văn bản số 112/BGTVT-CQLXD ngày 30/3/2021 và số 2990/BGTVT-CQLXD ngày 5/4/2021 gửi UBND TP Hà Nội phối hợp thực hiện một số nội dung khuyến cáo còn lại về an toàn đối với Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông. Ngày 22/4/2021, UBND TP Hà Nội có văn bản số 1185/UBND-ĐT ngày 22/4/2021 về việc phối hợp thực hiện một số nội dung khuyến cáo còn lại, trong đó đề nghị thực hiện theo khuyến cáo 1 hoặc khuyến cáo 3 mà Tư vấn ACT đề nghị.
Hiện nay, Bộ GTVT đã triển khai thực hiện theo khuyến cáo thứ 3 do Tư vấn ACT khuyến nghị, đồng thời Bộ GTVT đã thống nhất với UBND TP Hà Nội về việc bổ sung nhân sự để tiếp nhận vận hành Dự án tại văn bản số 3383/BGTVT-CQLXD ngày 16/4/2021 làm cơ sở để xem xét phê duyệt bổ sung vào quy trình vận hành khai thác.
Riêng đối với 7/16 nội dung khuyến cáo liên quan trong quá trình đầu tư phê duyệt dự án, cùng với tình hình thực tế Dự án hiện nay, Bộ GTVT đã chấp thuận tại văn bản số 3445/BGTVT-CQLXD ngày 19/4/2021 làm cơ sở để báo cáo bổ sung cho Tư vấn ACT để hoàn thành báo cáo cuối cùng.
Về phía Ban Quản lý dự án đường sắt, Bộ GTVT cho hay, trên cơ sở chấp thuận của cơ quan cấp trên (là Bộ GTVT), Ban Quản lý dự án đường sắt đã làm việc cụ thể với Tư vấn ACT và có các văn bản gửi ACT để giải trình các nội dung đã thực hiện, đồng thời yêu cầu Tư vấn ACT cấp chứng nhận đánh giá an toàn hệ thống.
Trong đó, ngày 15/4/2021, Ban Quản lý dự án đường sắt có văn bản số 1070/BQLDA ĐS-DA2 gửi Tư vấn ACT làm rõ khuyến cáo lựa chọn và cung cấp bổ sung kết quả thực hiện cho các phát hiện mà Tư vấn ACT nêu. Ngày 19/4/2021, Ban Quản lý dự án đường sắt có văn bản số 1115/BQLDA ĐS-DA2 gửi Tư vấn ACT xác nhận chấp nhận 16 phát hiện nêu trong báo cáo số 13 để Tư vấn ACT cấp chứng nhận an toàn cho Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông.
Đến ngày 21/4/2021, Ban Quản lý dự án đường sắt có văn bản số 1155/BQLDA ĐS-DA2 gửi Tư vấn ACT xác nhận chấp nhận 16 phát hiện nêu trong báo cáo số 13 để Tư vấn ACT cấp chứng nhận an toàn cho Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông; Ngày 21/4/2021, Ban Quản lý dự án đường sắt có văn bản số 1154/BQLDA ĐS-DA2 gửi Tư vấn ACT về việc phiếu theo dõi các phát hiện nêu trong báo cáo số 13 của Tư vấn ACT đối với Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông.
Mới đây nhất, ngày 23/4/2021, Bộ GTVT có thư số 3619/BGTVT-CQLXD gửi Tư vấn ACT khẩn trương xem xét để cấp chứng nhận an toàn hệ thống và dự kiến ngày 28/4/2021 Tư vấn sẽ hoàn thành việc cấp chứng nhận an toàn hệ thống cho Dự án.

Quý Nguyễn

Tin liên quan