Giải phóng mặt bằng phục vụ cải tạo cầu yếu trên quốc lộ

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Tiến độ thi công xây dựng các công trình sẽ thực hiện trong quý I/2021.

 

Bộ Giao thông vận tải vừa đề nghị UBND TP Hà Nội và các tỉnh: Thái Nguyên, Phú Thọ, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Nam, Khánh Hòa triển khai công tác giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (giai đoạn I) sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc.

Các cầu nằm trong danh mục cải tạo, xây dựng trong giai đoạn I bao gồm: Cầu Bến Mới và cầu Quỹ Độ (Ninh Bình và Nam Định), cầu Đa Phúc (Hà Nội và Thái Nguyên), cầu Xóm Bóng (Khánh Hòa), cầu Đoan Hùng (Phú Thọ), cầu Sông Trường và cầu Nước Oa (tỉnh Quảng Nam). 

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án 2 (cơ quan quản lý thực hiện dự án), tiến độ thi công xây dựng các công trình sẽ thực hiện trong quý I/2021.

Bộ Giao thông vận tải đề nghị các địa phương sớm giao nhiệm vụ cho đơn vị tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng hoặc thành lập Hội đồng Giải phóng mặt bằng tại địa phương (làm đầu mối liên hệ) để phối hợp với Ban Quản lý dự án 2; thông báo kịp thời đến các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dự án về chương trình, kế hoạch thực hiện giải phóng mặt bằng...

Bảo Nam

Tin liên quan