Hà Nội: Đã hạ ngầm đường dây viễn thông, điện lực 140 tuyến phố

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, 6 tháng đầu năm 2020, các đơn vị đã hoàn thành hạ tầng để hạ ngầm đường dây viễn thông, điện lực trên 21 tuyến phố; đã cắt dây cũ, cột cũ tại 20 tuyến phố và đang tiếp tục cắt dây cũ, cột cũ tại 10 tuyến phố.

Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, sau 4 năm triển khai hạ ngầm đường dây viễn thông, điện lực theo hình thức xã hội hóa (UBND TP đã phê duyệt 5 đợt), đến nay các đơn vị đã hoàn thành hạ ngầm 140/255 tuyến phố. Trong đó, Tổng công ty Viễn thông Viettel hoàn thành 29/68 tuyến, VNPT Hà Nội 50/58 tuyến, Tổng công ty Viễn thông MobiFone 12/13 tuyến, Công ty cổ phần Viễn thông FPT 38/60 tuyến...
Trên cơ sở danh sách 129 tuyến phố dự kiến hạ ngầm (đợt 6) do các quận đề xuất và gửi các doanh nghiệp, đến nay, Sở Xây dựng đã tổng hợp danh mục 60 tuyến do các nhà đầu tư đăng ký và đang xin ý kiến các sở: QH-KT, GT-VT. Dự kiến, liên ngành Xây dựng - Thông tin và Truyền thông sẽ trình UBND TP phê duyệt danh sách các tuyến phố thực hiện hạ ngầm đợt 6 trong tháng 7/2020.
Các tuyến đường phố sau khi hoàn thành hạ ngầm, cắt hạ dây cũ, cột cũ cảnh quan đô thị được cải thiện nhiều và được nhân dân đồng tình ủng hộ; đảm bảo nâng cao độ ổn định cung cấp điện, giảm số vụ sự cố điện.

Thùy Anh

Tin liên quan