Hà Nội: Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 364 dự án

THỂ NY
Chia sẻ

Giaothonghanoi - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1151/QĐ-UBND về việc kéo dài thời hạn thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 sang năm 2022 của các dự án sử dụng ngân sách thành phố và ngân sách thành phố hỗ trợ cấp huyện.

Ha Noi: Keo dai thoi gian thuc hien va giai ngan ke hoach dau tu cong 364 du an - Hinh anh 1
 Hà Nội kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 364 dự án.

Theo quyết định, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công cấp thành phố năm 2021 sang năm 2022 của 364 dự án sử dụng ngân sách cấp thành phố và ngân sách thành phố hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện với tổng kinh phí hơn 2.344,9 tỷ đồng.

Trong đó: 125 dự án sử dụng ngân sách cấp thành phố với tổng kinh phí hơn 1.247,1 tỷ đồng (gồm 10 dự án theo cơ chế linh hoạt với kinh phí 2,574 tỷ đồng và 115 dự án xây dựng cơ bản tập trung sử dụng vốn trong nước với kinh phí 1.244,568 tỷ đồng); 239 dự án sử dụng ngân sách thành phố hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện với tổng kinh phí gần 1.097,8 tỷ đồng.


Để đến hết ngày 31/12/2022, thực hiện và giải ngân hết vốn đầu tư, UBND thành phố giao các chủ đầu tư: Hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu tại các báo cáo và đề xuất của đơn vị về kéo dài kế hoạch vốn năm 2021, về hiệu quả sử dụng kế hoạch vốn của từng dự án. Rà soát thời gian thực hiện dự án để trình cấp thẩm quyền phê duvệt điều chỉnh cho phù hợp và bảo đảm quy định trước khi thực hiện giải ngân.

Đồng thời, tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án bảo đảm giải ngân hết số vốn kế hoạch năm 2021 được kéo dài; giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài trước khi giải ngân các nguồn vốn khác trong kế hoạch đầu tư công năm 2022; chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng thực hiện dự án theo đúng các nội dung đã phê duyệt; bảo đảm hiệu quả và tiết kiệm tối đa chi phí thực hiện dự án; thực hiện thanh, quyết toán dự án đúng quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Nhà nước và thành phố.

UBND các huyện căn cứ vào kế hoạch vốn đầu tư công kéo dài năm 2021 sang năm 2022 của thành phố, chịu trách nhiệm phân bổ kéo dài vốn năm 2021 chi tiết cho từng dự án được ngân sách thành phố hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Các huyện tự cân đối bố trí vốn ngân sách cấp huyện cho các dự án chưa giải ngân hết kế hoạch vốn ngân sách thành phố hỗ trợ năm 2021 nhưng không đề xuất kéo dài.

Tin liên quan