Hà Nội: Quy định về phân cấp quản lý Nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội

TÔ HÀ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND về việc ban hành quy định phân cấp quản lý Nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hà Nội.

Hà Nội quy định về phân cấp quản lý Nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội. 

Theo đó, Quy định này quy định các nội dung phân cấp quản lý Nhà nước đối với một số lĩnh vực về hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hà Nội thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của UBND TP theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

Quản lý đường bộ; quản lý chiếu sáng công cộng; quản lý công viên, vườn hoa, cây xanh, thảm cỏ; quản lý thoát nước đô thị và xử lý nước thải; quản lý vệ sinh môi trường; quản lý bến xe ô tô, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, điểm đón, trả khách, vận tải hành khách tuyến cố định và vận tải hành khách công cộng; quản lý cấp nước sạch; quản lý thủy lợi; quản lý đê điều; quản lý rừng; quân lý thông tin truyền thông; quản lý giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp; quản lý văn hóa - thể thao, du lịch; quản lý y tế; quản lý các hoạt động xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng.


Những nội dung phân cấp quản lý Nhà nước về các lĩnh vực khác không quy định tại Quy định này thì thực hiện theo các văn bản pháp luật hiện hành.

Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 6/9/2021 về việc ban hành quy định phân cấp quản lý Nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hà Nội có hiệu lực thi hành từ ngày 16/9/2021.

Tin liên quan