Hải Phòng: Yêu cầu tháo dỡ các khung sắt trên toàn địa bàn

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - UBND TP Hải Phòng vừa có văn bản chỉ đạo yêu cầu các quận, huyện tháo dỡ các kết cấu sắt không đảm bảo an toàn có kết cấu sắc nhọn, ảnh hưởng về tầm nhìn, vị trí lắp đặt không phù hợp… trên toàn địa bàn.

Trước đó, như một số cơ quan báo chí phản ánh về hệ thống các cột treo (khung sắt) dùng để treo băng ron, cờ phướn để phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền chính trị cùng với khai thác thương mại trên địa bàn TP Hải Phòng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, người đi bộ, trẻ nhỏ…
UBND TP Hải Phòng chỉ đạo các quận, huyện thực hiện tuyên truyền phục vụ các hoạt động của TP phải theo đúng quy định, việc chôn cọc sắt để treo băng rôn phải được Sở Giao thông vận tải chấp thuận, đảm bảo không ảnh hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, kết thúc đợt tuyên truyền phải kịp thời thu hồi, tháo dỡ để đảm bảo an toàn giao thông, cảnh quan đô thị.
UBND TP Hải Phòng giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phối hợp với các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Công an TP, UBND các quận, huyện cùng các cơ quan liên quan thống nhất quy cách, kết cấu, khoảng cách, vị trí lắp đặt khung treo để đảm bảo an toàn, mỹ quan và hiệu quả cho công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, đồng thời triển khai hiệu quả chủ trương huy động xã hội hóa.
Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát hoạt động quảng cáo và thực hiện nghiêm theo quy định của TP.
Việc làm các khung cột sắt tại địa bàn các quận, huyện được huy động 100% nguồn kinh phí từ xã hội hóa.
Tuy nhiên, tại một số quận, huyện việc lắp dựng cột chưa đúng quy chuẩn, thiếu sự kiểm soát đã làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông, ảnh hưởng đến kết cấu đường hè. Việc lắp đặt thêm những kết cấu cột sắt trên hè với mật độ dày tại những nơi dân cư đông đúc, nhà mặt đường san sát, lưu lượng người tham gia giao thông đông cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.
Thêm vào đó, tại một số nơi nhiều cột bị gẫy hỏng chưa được xử lý kịp thời, khoảng cách, kiểu dáng, chất liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật không đồng nhất gây mất an toàn cho người đi đường và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị…

Vĩnh Quân

Tin liên quan