Hoàn tất phê duyệt kế hoạch đấu thầu cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2

KHẢI HOÀ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ Giao thông vận tải vừa hoàn tất phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu xây lắp thuộc 12 dự án thành phần, Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 (giai đoạn 2).

Hoan tat phe duyet ke hoach dau thau cao toc Bac - Nam phia Dong giai doan 2 - Hinh anh 1
 Ảnh minh hoạ

Trong số các gói thầu xây lắp toàn dự án này, gói thầu xây lắp - thi công xây dựng toàn tuyến (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) thuộc Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang có giá trị lớn nhất (7.966 tỷ đồng). Đây cũng là gói thầu xây lắp duy nhất thuộc Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang.

Dự án thành phần đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi cũng chỉ gồm 1 gói thầu xây lắp (Gói thầu số 11- XL: Thi công xây dựng công trình (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) có giá trị 6.045 tỷ đồng.

Dự án thành phần đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng được chia làm 2 gói thầu xây lắp gồm: Gói thầu số 11-XL: Thi công xây dựng đoạn Km514+300 - Km544+300 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) trị giá 4.456,167 tỷ đồng và Gói thầu số 12-XL: Thi công xây dựng đoạn Km544+300 - Km568+496,07 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) trị giá 3.304,44 tỷ đồng.

Dự án thành phần đoạn Vũng Áng - Bùng được chia làm 2 gói thầu xây lắp gồm: Gói thầu XL01: Thi công xây dựng đoạn Km568+200 - Km600+700 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) trị giá 5.300 tỷ đồng và Gói thầu XL02: Thi công xây dựng đoạn Km600+700 - Km624+228 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) trị giá 5.400 tỷ đồng.

Dự án thành phần đoạn Bùng - Vạn Ninh được làm 2 gói thầu xây lắp gồm: Gói thầu XL01: Thi công xây dựng đoạn Km625+000 - Km655+285,04 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) trị giá 3.939 tỷ đồng và Gói thầu XL02: Thi công xây dựng đoạn Km655+285,04 - Km674+556,65 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) trị giá 3.501 tỷ đồng.

Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ được chia làm 2 gói thầu xây lắp gồm: Gói thầu XL1: Thi công xây dựng đoạn Km675+400 - Km708+350 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) trị giá 3.361 tỷ đồng và Gói thầu XL2: Thi công xây dựng đoạn Km708+350 - Km740+884,83 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) trị giá 3.480 tỷ đồng.

Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn được chia làm 3 gói thầu xây lắp gồm: Gói thầu XL1: Thi công xây dựng đoạn Km0+000 ÷ Km30+000 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) trị giá 3.800 tỷ đồng; Gói thầu XL2: Thi công xây dựng đoạn Km30+000 ÷ Km57+200 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) trị giá 4.500 tỷ đồng và Gói thầu XL3: Thi công xây dựng đoạn Km57+200 ÷ Km88+000 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) trị giá 6.400 tỷ đồng.

Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn được chia làm 2 gói thầu xây lắp gồm: Gói thầu số 11-XL: Thi công xây dựng đoạn Km0+000 - Km 23+500 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) trị giá 3.027 tỷ đồng và Gói thầu số 12-XL: Thi công xây dựng đoạn Km23+500 - Km70+091 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) trị giá 6.140 tỷ đồng.

Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh được chia làm 3 gói thầu xây lắp gồm: Gói thầu số 11-XL: Thi công xây dựng đoạn Km0+200 - Km19+800 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) trị giá 3.690 tỷ đồng; Gói thầu số 12-XL: Thi công xây dựng đoạn Km24+900 - Km47+000 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) trị giá 3.055 tỷ đồng; Gói thầu số 13-XL: Thi công xây dựng đoạn Km47+000 - Km66+965,91 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) trị giá 6.241 tỷ đồng.

Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh - Vân Phong được chia làm 2 gói thầu xây lắp gồm: Gói thầu XL01: Thi công xây dựng đoạn Km0+000 ÷ Km24+000 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) trị giá 4.393 tỷ đồng; Gói thầu XL02: Thi công xây dựng đoạn Km24+000 ÷ Km48+052 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) trị giá 4.440 tỷ đồng.

Dự án thành phần đoạn Vân phong - Nha Trang được chia làm 2 gói thầu xây lắp gồm: Gói thầu XL01: Thi công xây dựng đoạn Km285+000 ÷ Km337+500 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) trị giá 5.365 tỷ đồng; Gói thầu XL02: Thi công xây dựng đoạn Km337+500 ÷ Km368+350 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công trị giá 3.549 tỷ đồng.

Dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau được chia làm 3 gói thầu xây lắp gồm: Gói thầu XL-01: Thi công xây dựng đoạn tuyến Km53+000 - Km91+800 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) trị giá 7.256 tỷ đồng; Gói thầu XL-02: Thi công xây dựng đoạn tuyến Km91+800 – Km114+200 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) trị giá 3.835 tỷ đồng; Gói thầu XL-03: Thi công xây dựng đoạn tuyến Km114+200- Km126+223 bao gồm tuyến nối nút giao IC12 với Quốc lộ 1 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) trị giá 3.334 tỷ đồng.

Các gói thầu xây lắp nói trên đều được áp dụng hình thức chỉ định thầu/1 giai đoạn 1 túi hồ sơ; phần xây lắp thực hiện theo đơn giá điều chỉnh; phần khảo sát thực hiện theo đơn giá cố định; phần thiết kế thực hiện trọn gói. Thời gian tổ chức đấu thầu: quý IV/2022; thời gian thi công: 1.020 ngày.

Tin liên quan