Hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh

THỂ NY
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với UBND TP Hồ Chí Minh rà soát hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh.

Sơ đồ tuyến Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Quân

Tại Công văn số 1705/VPCP-CN, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục làm việc với UBND TP Hồ Chí Minh rà soát hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án, xây dựng Tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư Dự án theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư Dự án.

Theo quy hoạch, đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh có chiều dài hơn 89km, đi qua địa bàn 4 tỉnh, thành phố: Long An, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương.

Dự án đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh được triển khai sẽ góp phần phát triển kinh tế - xã hội không chỉ các tỉnh có dự án đi qua mà còn cho khu vực Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Tin liên quan