Khẩn trương chấn chỉnh công tác quản lý thu phí BOT

QUÝ NGUYỄN
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có chỉ đạo khẩn yêu cầu triển khai các giải pháp chống gian lận, thất thoát doanh thu dự án BOT.

Bộ GTVT yêu cầu tăng cường giải pháp quản lý công tác thu phí tại các trạm BOT (Ảnh: Công Trí). 

Bộ GTVT nhấn mạnh, gần đây qua kiểm tra giám sát đã phát hiện một số tồn tại trong công tác thu phí tại các trạm BOT như chưa tuân thủ chế độ báo cáo về lưu lượng và doanh thu theo nội dung quy định trong hợp đồng dự án và quy định của Bộ GTVT; chưa nâng cấp trang thiết bị để thực hiện việc lưu trữ các dữ liệu thu theo quy định; miễn, giảm phí dịch vụ sử dụng đường bộ chưa đúng đối tượng.

Do đó, Bộ GTVT yêu cầu các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước và của hợp đồng dự án đối với việc quản lý thu, chi trong giai đoạn kinh doanh, khai thác và chuyển giao công trình, dự án.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư BOT phải chấp hành và triển khai công nghệ thu phí theo hình thức tự động không dừng tại các trạm thu phí theo chỉ đạo của Chính phủ đáp ứng đúng tiến độ yêu cầu.

Tuân thủ nghiêm trách nhiệm, nghĩa vụ của đơn vị thu phí được quy định tại Thông tư số 15/2020 của Bộ GTVT, cũng như chế độ báo cáo quy định trong hợp đồng dự án.

Xây dựng các giải pháp tăng cường quản lý nội bộ, kiểm tra, xử lý vi phạm, sự cố, không để xảy ra tiêu cực trong quá trình thu phí; tăng cường tự kiểm tra, giám sát nội bộ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định trong thu phí.

Bộ GTVT cũng yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong giai đoạn kinh doanh, khai thác và chuyển giao với các dự án BOT được giao quản lý; cũng như chức năng quản lý Nhà nước về hoạt động trạm thu phí trên hệ thống quốc lộ, đường cao tốc thuộc hệ thống đường Trung ương quản lý.

Tổ chức thực hiện, thanh, kiểm tra việc hoạt động của trạm thu phí trên hệ thống đường bộ theo quy định, kịp thời phát hiện các tiêu cực và có hình thức xử lý nghiêm vi phạm. Bên cạnh đó, áp dụng các biện pháp, phương pháp khoa học để kiểm soát công tác thu phí của nhà đầu tư nhằm tránh thất thoát doanh thu.

Đặc biệt, Tổng cục Đường bộ Việt Nam có thể quyết định theo thẩm quyền việc tạm dừng thu, dừng thu khi phát hiện nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án vi phạm quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật.

Tin liên quan