Khẩn trương xây dựng hệ thống giao thông thông minh cho cao tốc Bắc - Nam

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Đây là chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) nhằm thực hiện mục tiêu sẽ điều hành cao tốc Bắc - Nam bằng hệ thống giao thông thông minh.

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện hệ thống giao thông thông minh và hệ thống thu phí cho dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông đảm bảo tiến độ, chất lượng.
Theo chỉ đạo của Bộ GTVT, 3 dự án thành phần được đầu tư xây dựng bằng nguồn ngân sách công, Ban Quản lý Dự án 6 phải khẩn trương bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến hệ thống giao thông thông minh của từng dự án đã được Bộ GTVT phê duyệt cho các Ban Quản lý Dự án 7 và Ban Thăng Long triển khai thực hiện phù hợp với dự án đầu tư.
Đồng thời, Ban Quản lý Dự án 7 và Ban Thăng Long có trách nhiệm kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán hệ thống giao thông thông minh và các tài liệu liên quan, kịp thời cập nhật, đề xuất điều chỉnh, bổ sung (nếu có) các nội dung liên quan về trình tự thủ tục đầu tư, công nghệ, thiết bị... phù hợp, tuân thủ quy định.
Riêng 5 dự án thành phần của cao tốc Bắc - Nam phía Đông, được đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP), Bộ GTVT giao Vụ Đối tác công tư chủ trì tham mưu Bộ GTVT về phương án quản lý vận hành, đầu tư hệ thống Back - End, tổ chức lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thu phí để thực hiện thu phí điện tử không dừng đảm bảo thống nhất, đồng bộ, hiệu quả.
Bộ GTVT cũng giao trách nhiệm cho các Ban Quản lý dự án thành phần kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán, kịp thời cập nhật, đề xuất Bộ GTVT điều chỉnh, bổ sung trong bước tiếp theo (nếu có) các nội dung liên quan về thiết bị, công nghệ... phù hợp, tuân thủ quy định.
Đối với Ban Quản lý Dự án 7, Bộ GTVT yêu cầu nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Bộ GTVT về phương án đầu tư phần mềm hệ thống giao thông thông minh, hệ thống thu phí, sử dụng cho 3 dự án chuyển đổi sang đầu tư công, tiến tới sử dụng cho toàn bộ các dự án thành phần trên tuyến cao tốc phía Đông, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.
Vụ Khoa học công nghệ có trách nhiệm rà soát, tham mưu Bộ GTVT toàn bộ các nội dung liên quan trong quá trình triển khai, thực hiện hệ thống ITS, thu phí đảm bảo phù hợp với thực tế, tuân thủ quy định.
Đặc biệt, Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề xuất trình Bộ GTVT đề án xây dựng quản lý vận hành khai thác đối với hệ thống giao thông thông minh, thu phí, phương án đầu tư xây dựng trung tâm điều hành khu vực cho các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông nói riêng và các dự án cao tốc nói chung trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.
Ngoài ra, các đơn vị trên còn có nhiệm vụ xây dựng phương án phù hợp để thu hồi vốn hoàn trả ngân sách nhà nước đối với các dự án thành phần đầu tư sử dụng toàn bộ ngân sách nhà nước.

Quý Nguyễn

Tin liên quan