Khi nào khởi công cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang?

QUÝ NGUYỄN
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang dự kiến sẽ được khởi công ngay trong đầu năm 2023 với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 6.800 tỷ đồng.

 Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang sẽ khởi công vào đầu năm 2023.

Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) đoạn qua tỉnh Tuyên Quang có tổng chiều dài khoảng 77 km. Giai đoạn 1 dự án được đầu tư với quy mô 2 làn xe, bề rộng nền đường 12m, bề rộng mặt đường 7m; Giai đoạn hoàn chỉnh, tuyến cao tốc sẽ được đầu tư quy mô 4 làn xe cơ giới, vận tốc thiết kế 100km/h, bề rộn nền đường 25,25m, bề rộng mặt đường 15m, làn dừng khẩn cấp 6m.

Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 dự án khoảng 6.800 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương khoảng hơn 4.497 tỷ đồng; Ngân sách địa phương hơn 2.302 tỷ đồng.

Cập nhập tiến độ triển khai dự án, Sở GTVT tỉnh Tuyên Quang cho biết, công tác chuẩn bị đầu tư dự án đang được các cơ quan liên quan đẩy nhanh. Mục tiêu đặt ra là hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi để phê duyệt trong tháng 10/2022 và thực hiện các công việc trong giai đoạn đầu tư, đáp ứng yêu cầu thời gian khởi công xây dựng công trình, dự kiến trong quý 1 năm 2023.

Hiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi cũng như báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đều đã được thẩm định, chủ đầu tư và tư vấn thiết kế đang hoàn thiện để trình phê duyệt.

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang là đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện lựa chọn đơn vị tư vấn đo đạc bản đồ thu hồi đất; hoàn thiện công tác cắm mốc GPMB ngay sau khi phê duyệt dự án.

Trong khi đó, UBND các huyện Yên Sơn, Hàm Yên và TP Tuyên Quang nơi có dự án đi qua có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư thực hiện công tác rà soát số hộ phải di chuyển; Xác định quy mô, địa điểm xây dựng các khu tái định cư, chuẩn bị thực hiện công tác quy hoạch xây dựng, rà soát bổ sung vào các quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trong tổng số 6.800 tỷ đồng vốn đầu tư cho giai đoạn 1 của dự án thì vốn ngân sách trung ương dự kiến bố trí cho dự án khoảng hơn 4.497 tỷ đồng; hơn 2.067 tỷ đồng còn lại dự kiến bố trí từ nguồn điều chỉnh giảm hơn 6.067 tỷ đồng số vốn dự kiến bố trí cho đường vành đai 4 thành phố Hà Nội theo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; hơn 2.302 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương dự kiến huy động từ các nguồn gồm: Tiền sử dụng đất khi nhà nước giao đất thực hiện một số dự án phát triển đô thị quy mô lớn trên địa bàn TP Tuyên Quang khoảng 1.000 tỷ đồng;  tăng thu ngân sách, tiết kiệm chi thường xuyên chuyển sang chi đầu tư hơn 883 tỷ đồng; tiền sử dụng đất từ các phương án phát triển trong Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2022-2030, nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác trong giai đoạn 2022-2025 khoảng gần 420 tỷ đồng.


Tin liên quan