Kiểm tra, rà soát, xử lý hệ thống ATGT trên các tuyến quốc lộ

TÔ HÀ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ GTVT đã ban hành Văn bản số 9483/BGTVT-ATGT trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Khánh Hòa về kiểm tra, rà soát, xử lý hệ thống ATGT trên các tuyến quốc lộ.

 Bộ GTVT sẽ tiếp tục chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Sở GTVT các tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, rà soát hệ thống ATGT để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với giao thông thực tế.  

Cụ thể, Bộ GTVT nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Khánh Hòa do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 685/BDN ngày 29/7/2022, nội dung kiến nghị như sau: 

“Cử tri đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra, rà soát tất cả các biển báo giao thông trên các tuyến Quốc lộ (đặc biệt là tuyến Quốc lộ 1A) để loại bỏ các biển hạn chế tốc độ bất hợp lý và bố trí, thay thế bằng các biển báo có nội dung cảnh báo phù hợp qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa nói riêng và cả nước nói chung”.

Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Khánh Hòa, Bộ GTVT đã có văn bản chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Sở GTVT các tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát tất cả các biển báo giao thông trên các tuyến Quốc lộ (đặc biệt là tuyến Quốc lộ 1A) để xem xét loại bỏ các biển hạn chế tốc độ bất hợp lý và bố trí, thay thế bằng các biển báo có nội dung cảnh báo phù hợp, đặc biệt lưu ý trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT, Cục QLĐB III - Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương kiểm tra, rà soát và đề xuất giải pháp xử lý hệ thống biển báo hạn chế tốc độ trên tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Sau khi thực hiện nhiệm vụ được giao Cục QLĐB III - Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có báo cáo như sau: Hiện nay, trên tuyến QL1 có 15 vị trí lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ để đảm bảo ATGT cho các phương tiện lưu thông trên đoạn tuyến theo đúng quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT.

Tiếp thu ý kiến của cử tri nêu trên, Bộ GTVT sẽ tiếp tục chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Sở GTVT các tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, rà soát hệ thống ATGT để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với giao thông thực tế. 

Tin liên quan