Kiến nghị bổ sung vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho dự án sân bay Long Thành

THANH TRUNG
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, hôm qua (18/11), Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng đã ký tờ trình số 643/TTr – CP gửi Quốc hội về nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Kien nghi bo sung von dau tu cong trung han giai doan 2021-2025 cho du an san bay Long Thanh - Hinh anh 1
 Kiến nghị bổ sung vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho dự án sân bay Long Thành. 

Cụ thể, Chính phủ kiến nghị Quốc hội xem xét, thông qua việc kéo dài thời gian thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành đến hết năm 2024; đồng thời bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho Dự án số vốn 966,749 tỷ đồng từ dự phòng chung nguồn ngân sách trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Chính phủ kiến nghị đưa vào Nghị quyết chung của Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV nội dung: “Cho phép kéo dài thời gian thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành đến hết năm 2024. Bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho Dự án này số vốn 966,749 tỷ đồng từ dự phòng chung nguồn ngân sách trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Đồng Nai cho Dự án với số vốn 966,749 tỷ đồng và bố trí đủ số vốn 2.510,372 tỷ đồng từ các nguồn hợp pháp cho Dự án để thực hiện và giải ngân trong năm 2024 theo quy định”.

Tại Kỳ họp thứ 6, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng đã thay mặt Thủ tướng báo cáo Quốc hội về việc kéo dài dự án này thêm 3 năm, và giải ngân số vốn hơn 2.510 tỉ đồng đến hết năm 2024, trong đó, bao gồm 1.543 tỉ đồng thuộc kế hoạch vốn năm 2021 và 966,749 tỉ đồng thuộc kế hoạch vốn năm 2020.

Tuy nhiên, tại phiên họp ngày 15/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đề nghị không báo cáo Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân số vốn 2.510 tỉ đồng do số vốn nêu trên đã bị hủy dự toán, không thể kéo dài thời gian thực hiện và chuyển nguồn theo quy định về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư công; đồng thời đề nghị Chính phủ có tờ trình làm rõ việc bố trí số vốn hơn 2.510 tỉ đồng để báo cáo Quốc hội.


Sau khi tiếp thu và nghiên cứu, Chính phủ nhận thấy trường hợp Dự án được Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện đến hết năm 2024, nhu cầu vốn để tiếp tục thực hiện, hoàn thành dự án là 2.510 tỉ đồng, trong đó, mới có 1.543 tỉ đồng đã được giao trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, 966,749 tỉ đồng còn lại chưa được giao trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do đây là số vốn thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, chưa được giải ngân, đã bị hủy dự toán và không được kéo dài sang giai đoạn sau như kết luận của Quốc hội.

Để có cơ sở bố trí đủ số vốn cần thiết theo yêu cầu nhằm tiếp tục thực hiện và hoàn thành dự án trong giai đoạn 2021-2025, cụ thể là trong năm 2024, Bộ GTVT nhận thấy việc bổ sung số vốn 966,749 tỉ đồng vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 là cần thiết, làm cơ sở bố trí vốn hằng năm cho dự án để thực hiện và giải ngân.

Vì vậy, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định theo thẩm quyền, cho phép bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho dự án này số vốn 966,749 tỉ đồng từ dự phòng chung nguồn ngân sách trung ương của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Dự án bồi thường, hỗ trợ sân bay Long Thành có tổng mức đầu tư trên 22.855 tỉ đồng, theo kế hoạch phải hoàn thành vào năm 2021.

Tuy nhiên, do một số nguyên nhân khách quan, chủ quan, nhất là tác động của dại dịch Covid-19, mặc dù UBND tỉnh Đồng Nai đã rất nỗ lực, cố gắng, nhưng việc thực hiện và giải ngân vốn của Dự án không đạt kế hoạch đề ra.

Đến nay, tổng số vốn ngân sách trung ương đã giải ngân đạt 16.697,132 tỷ đồng (bao gồm 13.580,755 tỷ đồng thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-20203; 3.116,377 tỷ đồng thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025).

Số vốn còn lại chưa giải ngân là 6.157,903 tỷ đồng (bao gồm: 4.614,28 tỷ đồng thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; 1.543,623 tỷ đồng thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025).

Tin liên quan