Lạng Sơn kiến nghị kiểm toán Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

MINH QUÂN
Chia sẻ

Giaothonghanoi - UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có văn bản gửi Kiểm toán Nhà nước đề nghị kiểm toán đối với Dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) thuộc Dự án BOT cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn UBND.

Lang Son kien nghi kiem toan Du an cao toc Huu Nghi - Chi Lang - Hinh anh 1
 Lạng Sơn kiến nghị kiểm toán Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng.

Cụ thể, UBND tỉnh Lạng Sơn trong vai trò cơ quan Nhà nước có thẩm quyền Dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) thuộc Dự án BOT cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đề nghị Kiểm toán Nhà nước xem xét bổ sung danh mục kiểm toán đối với dự án trong năm 2023 và bố trí kiểm toán trong quý I/2023.

Trước đó, vào tháng 2/2022, UBND tỉnh Lạng Sơn cũng đã từng có văn bản gửi Kiểm toán nhà nước, trong đó đề nghị Kiểm toán nhà nước bổ sung nội dung kiểm toán các khối lượng công việc, chi phí nhà đầu tư đã thực hiện và chi phí chuẩn bị đầu tư do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) thực hiện tại Dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) thuộc Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn vào kế hoạch kiểm toán năm 2022 và thời gian thực hiện kiểm toán trong quý 2/2022.

Thực hiện yêu cầu của Kiểm toán nhà nước về việc đề nghị cung cấp thông tin lập kế hoạch kiểm toán, UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - Hữu Nghị (doanh nghiệp dự án) chuẩn bị hồ sơ, cung cấp thông tin, báo cáo theo đề cương yêu cầu của Kiểm toán nhà nước.

Do Dự án đã dừng triển khai từ năm 2019 đến nay nên doanh nghiệp dự án cần có thêm thời gian để chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của Đoàn khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán.


UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết hiện Doanh nghiệp dự án đã hoàn thành bổ sung các hồ sơ, tài liệu đầy đủ theo yêu cầu Đoàn khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán. Tuy nhiên, theo Quyết định số 1482/QĐ-KTNN ngày 2/12/2022 của Kiểm toán nhà nước về việc ban hành kế hoạch kiểm toán năm 2023, trong danh mục kiểm toán chưa có Dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) thuộc Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.

Việc Kiểm toán Nhà nước tiến hành kiểm toán sẽ giúp địa phương có cơ sở xác định khối lượng, chi phí đã thực hiện của Dự án thành phần 2 phục vụ hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh phạm vi thực hiện hợp đồng với các nhà đầu tư và tổ chức lựa chọn lại Nhà đầu tư theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Được biết, trên cơ sở đề xuất của Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có văn bản chấp thuận nhà đầu tư lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT, trong đó chấp thuận Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả là nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình khảo sát, nghiên cứu, thu thập tài liệu, thông tin, tận dụng tối đa hồ sơ của Dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) đã thực hiện để phục vụ công tác lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả đã hoàn thành hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT trình UBND tỉnh Lạng Sơn theo đúng quy định hiện hành.

Hiện UBND tỉnh Lạng Sơn đã thành lập Hội đồng thẩm định cấp cơ sở để tổ chức thẩm định hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án để trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trong tháng 12/2022, đồng thời thực hiện các thủ tục về đất đai để triển khai, đảm bảo tiến độ phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2025.

Tin liên quan