Lập danh sách để làm rõ trách nhiệm nhà đầu tư chậm bảo hành dự án

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) yêu cầu thống kê những dự án, gói thầu, hạng mục chưa hoàn thành bảo hành và bàn giao công trình theo quy định.

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các ban quản lý dự án, sở GTVT và các nhà đầu tư BOT rà soát công tác bảo hành và bàn giao các dự án, gói thầu, hạng mục công trình các dự án dự án nâng cấp, mở rộng QL1A từ Thanh Hóa đến Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên và Bình Phước.
Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị thống kê những dự án, gói thầu, hạng mục chưa hoàn thành bảo hành và bàn giao công trình theo quy định, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và báo cáo bằng văn bản theo mẫu đính kèm, gửi về Bộ GTVT trước ngày 31/10/2020.
Yêu cầu trên được Bộ GTVT đưa ra nhằm hực hiện tốt công tác bảo hành, đảm bảo ATGT, khắc phục triệt để tình trạng chậm trễ, không đảm bảo chất lượng trong công tác bảo hành.
Đối với những gói thầu đến nay chưa hoàn thành dứt điểm công tác bảo hành và bàn giao công trình theo quy định, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan có trách nhiệm bố trí cán bộ trực tiếp hiện trường, phối hợp với đơn vị quản lý khai thác, sử dụng công trình, tổ chức kiểm tra, phát hiện kịp thời hư hỏng, khiếm khuyết (nếu có) để yêu cầu nhà thầu thi công khẩn trương khắc phục, sửa chữa triệt để đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), an toàn khai thác và sớm bàn giao công trình, dự án theo quy định.
Bộ GTVT nhấn mạnh, Giám đốc ban Quản lý Dự án, Sở GTVT các địa phương và các đơn vị liên quan chịu hoàn toàn trách nhiệm theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao nếu để xảy ra hư hỏng, mất ATGT tại các gói thầu.
Riêng các chủ đầu tư, Bộ GTVT yêu cầu thống kê danh sách các nhà thầu chậm trễ trong việc thực hiện nghĩa vụ bảo hành công trình, báo cáo Bộ GTVT để xem xét, xử lý theo quy định của Luật Đấu thầu.

Quý Nguyễn

Tin liên quan