Nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng giao thông

KHẢI HOÀ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa ban hành Văn bản số 8181/BGTVT-KHCN gửi các đơn vị trực thuộc yêu cầu triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng và quản lý khai thác, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư”.

Nang cao chat luong ket cau ha tang giao thong - Hinh anh 1
Triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng và quản lý khai thác, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư”. 

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chủ động rà soát các nhiệm vụ nêu tại Quyết định số 877/QĐ-TTg thuộc phạm vi, trách nhiệm tham mưu, quản lý để có giải pháp triển khai thực hiện; lồng ghép trong nhiệm vụ, kế hoạch hàng năm của đơn vị mình. Trong đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của Đề án đã được phân công.

Các Sở GTVT nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phương án triển khai các nhiệm vụ nêu trong Đề án tại địa phương. Lưu ý việc phát triển hệ thống giao thông thông minh ở địa phương cần bảo đảm sự kết nối đồng bộ với hệ thống quản lý đô thị thông minh và hệ thống giao thông thông minh quốc gia.

Các trường Đại học, Cao đẳng thuộc Bộ chủ động nghiên cứu, đề xuất với Bộ Giáo dục đạo tạo đưa các ngành, các chương trình đào tạo liên quan đến cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong các trường đại học và cao đẳng phục vụ đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong xây dựng và quản lý khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đáp ứng các yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư.

Bộ GTVT giao Vụ Khoa học và Công nghệ là đầu mối, đôn đốc các cơ quan, đơn vị rong việc tổ chức thực hiện Đề án; Tổng hợp báo cáo của các đơn vị trong ngành để xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Đề án hàng năm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Tin liên quan