Nghiên cứu tổng thể giao thông kết nối sân bay Long Thành

KHẢI HOÀ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu giao Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông Vận tải rà soát các quy hoạch vùng, quy hoạch địa phương để đánh giá sự phù hợp của các quy hoạch với các tuyến giao thông kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Phối cảnh sân bay Long Thành. 

Theo Bộ Giao thông Vận tải, sân bay Long Thành là cảng hàng không quốc tế quan trọng của quốc gia, hướng tới trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực nên việc nghiên cứu kết nối hệ thống hạ tầng giao thông khu vực là một nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Vì vậy, Bộ Giao thông Vận tải nhấn mạnh các kết nối phải bảo đảm công tác triển khai đầu tư các công trình giao thông trong khu vực đúng theo quy hoạch, phương án kết nối giao thông đồng bộ; có cơ sở chỉ đạo, định hướng việc lập kế hoạch, bố trí nguồn lực đáp ứng mục tiêu đề ra.

Bộ Giao thông Vận tải giao Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông Vận tải có trách nhiệm rà soát, cập nhật tiến trình đầu tư các dự án giao thông trong khu vực phục vụ kết nối tới Cảng hàng không quốc tế Long Thành để nghiên cứu tổng thể, đề xuất giải pháp xử lý các nút thắt, bất cập trong quá trình đầu tư các dự án; phương án kết nối, tổ chức giao thông của các nút giao trong khu vực.

Cơ quan này cần tận dụng các kết quả nghiên cứu trước đây, phối hợp với các cơ quan, đơn vị để tổng hợp số liệu liên quan để hoàn thiện nội dung nghiên cứu trong tháng 3/2022.

Mặt khác, Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông Vận tải tham mưu đề xuất Bộ Giao thông Vận tải các nội dung cần điều chỉnh để góp ý với các địa phương trong quá trình xây dựng quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh/thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tin liên quan