Phát hiện trạm BOT chưa tuân thủ quy định báo cáo về doanh thu

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) nhận định vẫn còn tình trạng trạm BOT chưa tuân thủ chế độ báo cáo về lưu lượng, doanh thu theo quy định đồng thời đưa ra chỉ đạo chấn chỉnh để chấm dứt tình trạng này.

Bộ GTVT chỉ đạo siết chặt quản lý công tác thu phí tại các trạm BOT.

Nội dung trên nằm trong văn bản do Bộ GTVT vừa ban hành, yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý vận hành, thu tiền sử dụng dịch vụ đường bộ tại các trạm thu phí BOT.
Trong văn bản gửi đi, Bộ GTVT khẳng định sự có mặt của các dự án BOT mang đến nhiều giá trị tích cực như góp phần giảm ùn tắc, TNGT đồng thời tạo động lực phát triển kinh KT-XH cho những địa phương có dự án đi qua.

Dù vậy, qua kiểm tra, Bộ GTVT nhận thấy vẫn còn một số trạm thu phí BOT chưa tuân thủ chế độ báo cáo về lưu lượng, doanh thu theo quy định trong hợp đồng dự án và quy định mà Bộ đưa ra. Bên cạnh đó, tình trạng thiết bị không được nâng cấp để thực hiện việc lưu trữ các dữ liệu theo quy định cũng như miễn giảm phí dịch vụ sử dụng đường bộ chưa đúng đối tượng vẫn tồn tại ở nhiều trạm BOT.

Trước thực trạng trên, Bộ GTVT đã đưa ra những chỉ đạo cụ thể đối với Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các nhà đầu tư BOT trong việc tăng cường giám sát và chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước và hợp đồng dự án đối với việc quản lý thu - chi trong giai đoạn kinh doanh khai thác.

Đối với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT yêu cầu thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất đối với công tác tổ chức thu, công tác hạch toán và báo cáo doanh thu của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để kịp thời phát hiện các tiêu cực và có hình thức xử lý nghiêm các vi phạm. 

Đồng thời, Tổng cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm thực hiện đầy đủ trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong giai đoạn kinh doanh, khai thác và chuyển giao công trình dự án đối với các dự án BOT được giao quản lý.

Ngoài ra, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cần tăng cường áp dụng khoa học và công nghệ, kiểm soát công tác thu phí của nhà đầu tư nhằm tránh thất thoát doanh thu; Quyết định theo thẩm quyền việc tạm dừng hoặc dừng thu khi phát hiện nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án vi phạm quy định của hợp đồng dự án và quy định của pháp luật nhà nước.

Đối với các nhà đầu tư BOT, Bộ GTVT đề nghị phối hợp với cơ quan chức năng của địa phương nơi đặt trạm đảm bảo an ninh trật tự tại trạm thu phí; đảm bảo không để xảy ra các hiện tượng tiêu cực, cản trở gây phiền hà trong thu phí.

Ngoài ra, các nhà đầu tư BOT cần xử lý kịp thời các hành vi gian lận trong quá trình thu phí; nghiêm túc tuân thủ chế độ báo cáo lưu lượng, doanh thu thu phí; lưu dữ liệu đầy đủ theo quy định tại Thông tư 49/2016. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ thu phí tự động không dừng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Quý Nguyễn

Tin liên quan