Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi

BẢO NAM
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ GTVT vừa ban hành quyết định phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60 thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng.

Phe duyet bo sung ke hoach lua chon nha thau du an dau tu xay dung cau Dai Ngai  - Hinh anh 1
Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi. 

Theo đó, dự án xây dựng cầu Đại Ngãi có 4 gói thầu được Bộ GTVT phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu từ gói thầu số 11-XL đến gói thầu số 14. Đáng chú ý là gói thầu 11-XL: Thi công xây dựng công trình cầu Đại Ngãi 2, tuyến và các công trình trên tuyến (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, đảm bảo an toàn hàng hải) có giá trị lớn nhất (2.073,28 tỷ đồng). Đây cũng là gói thầu xây lắp duy nhất trong 4 gói thầu của dự án được phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Gói thầu 11-XL của dự án sẽ được đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu trong quý III/2023. Đối với phần thiết kế vẽ thi công của gói thầu sẽ áp dụng loại hợp đồng trọn gói, riêng phần xây lắp và các phần việc còn lại áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu 11-XL là 780 ngày.


Tương tự, các gói thầu số 12: Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 11-XL (giá gói thầu 10,67 tỷ đồng); Gói thầu số 13 - Tư vấn quan trắc môi trường trong quá trình thi công gói thầu số 11-XL (giá gói thầu 1,95 tỷ đồng) của dự án cũng được đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu trong quý III/2023. Còn lại, gói thầu số 14 - Bảo hiểm công trình xây dựng gói thầu xây lắp số 11-XL (giá gói thầu 8,28 tỷ đồng) áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ.

Bộ GTVT cũng nêu rõ, giá các gói thầu nêu trên là giá trị ước tính trên cơ sở tổng mức đầu tư được phê duyệt tại Quyết định 1703/QĐ-BGTVT ngày 23/12/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT. Do đó, Ban QLDA85 có trách nhiệm tổ chức lập, trình duyệt dự toán các gói thầu theo quy định làm cơ sở lựa chọn nhà thầu.

Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA85 căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tổ chức thực hiện theo đúng quy định. Đồng thời, thực hiện trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu tuân thủ quy định Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan; đảm bảo lựa chọn nhà thầu đáp ứng điều kiện năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu.

Dự án cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60 nối hai tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng, có điểm đầu giao Quốc lộ 54 thuộc địa phận xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần (Trà Vinh) và điểm cuối giao với Quốc lộ Nam Sông Hậu thuộc địa phận xã Long Đức, huyện Long Phú (Sóc Trăng). Đây là trục giao thông chính, quan trọng ven biển các tỉnh miền Tây. Toàn tuyến có chiều dài trên 15,1 km, 5 nút giao, 7 cầu.

Tin liên quan