Phê duyệt điều chỉnh dự án cải tạo, nâng cấp QL37 đoạn qua TP Hải Phòng

THANH TRUNG
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ GTVT vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án cải tạo, nâng cấp QL37 đoạn qua địa phận TP Hải Phòng.

Phe duyet dieu chinh du an cai tao, nang cap QL37 doan qua TP Hai Phong - Hinh anh 1
Phê duyệt điều chỉnh dự án cải tạo, nâng cấp QL37 đoạn qua TP Hải Phòng. 

Theo đó, dự án sẽ bổ sung hai đoạn tuyến để thực hiện đầu tư trong giai đoạn 1. Cụ thể, đoạn thứ nhất từ Km7+400 - Km9+593,42 có điểm đầu tại Km7+400, kết nối với dự án cải tạo, nâng cấp QL37 đoạn qua địa phận tỉnh Thái Bình và cầu Sông Hóa, thuộc địa phận xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo.

Điểm cuối tại Km9+593,42 kết nối với điểm đầu dự án cải tạo, nâng cấp QL.37 đoạn qua địa phận TP Hải Phòng đang thi công xây dựng, thuộc địa phận xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo.

Đoạn thứ 2 từ Km21+220 - Km22+657,21 có điểm đầu tại Km21+220, kết nối với điểm cuối dự án cải tạo, nâng cấp QL37 đoạn qua địa phận TP Hải Phòng đang thi công xây dựng.


Điểm cuối đoạn tuyến tại Km22+657,21 kết nối với tuyến QL37 đoạn từ Vĩnh Bảo - Gia Lộc, thuộc địa phận thị tứ Hà Phương, xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo.

Quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản giữ nguyên như quyết định số 2868 ngày 11/10/2017 của Bộ GTVT về việc phê duyệt Dự án cải tạo, nâng cấp QL.37 đoạn qua địa phận thành phố Hải Phòng (giai đoạn 1).

Riêng đoạn Km7+400 - Km9+593,42 nền đường qua vùng đất yếu, áp dụng các giải pháp xử lý: thay đất, bấc thấm, cọc cát,... đảm bảo phù hợp với giải pháp xử lý nền đất yếu nền đường đã được Sở GTVT Thái Bình triển khai.

Cũng theo phương án được duyệt, sau điều chỉnh, công tác GPMB bổ sung khoảng 4,5 ha, kinh phí GPMB khoảng 61,52 tỷ đồng (chưa bao gồm dự phòng). Mặc dù vậy, tổng mức đầu tư dự án vẫn giữ nguyên mức hơn 628 tỷ đồng. Chỉ điều chỉnh các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư.

Trong đó, chi phí GPMB được xác định là hơn 204,6 tỷ đồng; Chi phí xây dựng là 376,5 tỷ đồng; Chi phí QLDA hơn 5,4 tỷ đồng; Chi phí tư vấn ĐTXD là hơn 25,6 tỷ đồng; Chi phí khác gần 6 tỷ đồng và chi phí dự phòng là hơn 10 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện dự án sẽ được lấy từ vốn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn 2021 - 2025.

Tin liên quan