Phê duyệt Khung chính sách bồi thường, tái định cư Dự án nâng cao tĩnh không cầu đường bộ

KHẢI HOÀ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án nâng cao tĩnh không các cầu đường bộ cắt qua tuyến đường thủy nội địa quốc gia - giai đoạn 1 (khu vực phía Nam).

 Cầu Mỏ Cày qua kênh Mỏ Cày - Bến Tre.

Theo Công văn 854/TTg-CN ngày 23/9/2022, xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, ý kiến thẩm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án nâng cao tĩnh không các cầu đường bộ cắt qua tuyến đường thủy nội địa quốc gia - giai đoạn 1 (khu vực phía Nam), Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án nâng cao tĩnh không các cầu đường bộ cắt qua tuyến đường thủy nội địa quốc gia - giai đoạn 1 (khu vực phía Nam) như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến thẩm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Giao thông vận tải, UBND các tỉnh, thành phố Cần Thơ, Long An, Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của thông tin và số liệu; chỉ đạo thực hiện Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án được phê duyệt theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ký Quyết định số 1758/QĐ - BGTVT phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nâng cao tĩnh không các cầu đường bộ cắt qua tuyến đường thủy nội địa quốc gia - giai đoạn 1 (khu vực phía Nam).

Dự án có mục tiêu nâng cấp các cầu chưa đảm bảo về tĩnh không thông thuyền trên các tuyến đường thủy nội địa quốc gia khu vực phía Nam trên các hành lang vận tải quan trọng để đảm bảo khai thác đồng bộ về vận tải đường thủy trên toàn tuyến, phù hợp với hiện trạng khai thác tuyến luồng, nhu cầu phát triển phương tiện vận tải thủy, nâng cao năng lực vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tới TP HCM, tới các cụm cảng biển khu vực Đông Nam Bộ và ngược lại.

Tin liên quan