Phương án đầu tư Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 2

BẢO NAM
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa có ý kiến đối với đề nghị của UBND tỉnh Cao Bằng về Phương án đầu tư giai đoạn 2, Dự án tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn)- Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng).

Phuong an dau tu Du an cao toc Dong Dang - Tra Linh giai doan 2 - Hinh anh 1
Phương án đầu tư Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 2. 

Công văn số 5387/VPCP-CN ngày 18/7/2023 nêu, về đề nghị của UBND tỉnh Cao Bằng, ý kiến của các cơ quan: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Lạng Sơn về Phương án đầu tư giai đoạn 2, Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) (Dự án), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có ý kiến như sau:

UBND tỉnh Cao Bằng tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện giai đoạn 1 của Dự án theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đảm bảo đúng yêu cầu chất lượng, tiến độ, hiệu quả đầu tư và đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Cao Bằng phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành liên quan làm rõ khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách nhà nước cho giai đoạn 2 của Dự án để nghiên cứu, đề xuất hình thức đầu tư phù hợp, theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 44/TB-VPCP ngày 21/2/2023 của Văn phòng Chính phủ.

Ngày 16/1/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 20/QĐ-TTg điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trên. Cụ thể, tuyến cao tốc dài hơn 121km (qua địa phận Lạng Sơn khoảng 52 km, qua địa phận Cao Bằng hơn 69 km). Đồng thời, điều chỉnh quy mô phân kỳ dự án, giai đoạn 1 đầu tư 93,35 km (từ Km 0 tại nút giao cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn đến khoảng Km 93+350 điểm giao với quốc lộ 3 huyện Quảng Hòa, Cao Bằng). Giai đoạn 2, đầu tư tiếp 27,71 km còn lại (từ khoảng Km 93+350 đến Km 121+060, điểm cuối tại ranh giới quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh).

Điều chỉnh tổng mức đầu tư sơ bộ dự án 22.690 tỷ đồng, trong đó giai đoạn I khoảng 13.174 tỷ đồng (phần vốn do Nhà đầu tư huy động 6.594 tỷ đồng, vốn Nhà nước tham gia trong dự án 6.580 tỷ đồng). Giai đoạn II khoảng 9.516 tỷ đồng (từ nguồn vốn Ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác). Thời gian thực hiện dự án giai đoạn 1 từ năm 2020 - 2025, giai đoạn II sau năm 2025.

Tin liên quan