Siết chặt khai báo thuyền viên và lưu giữ giấy tờ trong lĩnh vực hàng hải

QUÝ NGUYỄN
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Cục Hàng hải Việt Nam vừa yêu cầu tăng cường kiểm tra việc khai báo ngày xuống, rời tàu và bố trí chức danh của thuyền viên trên tàu.

 Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu siết chặt việc khai báo thuyền viên và lưu giữ giấy tờ thuyền viên.

Theo Cục Hàng hải Việt Nam, hiện nay đang có tình trạng một số chủ tàu giữ giấy tờ của thuyền viên, không thực hiện khai báo xuống tàu/rời tàu bằng phương thức điện tử vào cơ sở dữ liệu quản lý của Cục Hàng hải VN khi thuyền viên đó không còn làm việc trên tàu.

Cục Hàng hải Việt Nam đánh giá, đây là những hành vi vi phạm quy định tại Bộ Luật Lao động năm 2012 và Thông tư số 23/2017 của Bộ GTVT về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu các cảng vụ hàng hải tăng cường kiểm tra việc khai báo ngày xuống, rời tàu và bố trí chức danh của thuyền viên trên tàu biển Việt Nam.

Bên cạnh đó, các cảng vụ hàng hải cần phải kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. Trong đó có cả trường hợp thuyền viên đã rời tàu nhưng vẫn được khai báo trong danh sách thuyên viên của tàu trên hệ thống quản lý dữ liệu.

Tin liên quan