Sớm triển khai đầu tư dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội

THỂ NY
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ GTVT vừa có Văn bản số 9036/BGTVT-QLXD1 trả lời kiến nghị cử tri thành phố Hà Nội về đầu tư dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô.

Som trien khai dau tu du an duong Vanh dai 4 vung Thu do Ha Noi - Hinh anh 1
Tuyến đường vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội. 

Theo Bộ GTVT, Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô Hà Nội được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, Quốc hội đã giao UBND thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện Dự án đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ toàn Dự án và được Chính phủ giao Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư, tổ chức lập, thẩm định, quyết định phê duyệt các dự án thành phần được Quốc hội phân cấp làm cơ quan chủ quản...

Thực hiện chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ, thành phố Hà Nội, các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên và các bộ, ngành liên quan đang gấp rút tổ chức triển khai thực hiện nội dung nhiệm vụ được giao, trong đó thành phố Hà Nội đang xây dựng cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương liên quan trong quá trình triển khai các dự án thành phần đảm bảo tính đồng bộ về tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, hiệu quả, lấy ý kiến thống nhất của các bên trước khi triển khai thực hiện. Đồng thời, thành phố Hà Nội đã chủ trì họp với các tỉnh Bắc Ninh và Hưng Yên tổ chức xây dựng tiến độ và kế hoạch chi tiết thực hiện Dự án.

Đối với Bộ GTVT, để đáp ứng được mong muốn của cử tri, Bộ GTVT sẽ tích cực phối hợp với thành phố Hà Nội, các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên và các bộ, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo đúng thẩm quyền, nhiệm vụ được giao, tuân thủ quy định pháp luật để đảm bảo Dự án sớm triển khai, đảm bảo công khai, minh bạch, nhằm chống tham nhũng, thất thoát, tiêu cực, lãng phí. Đối với nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên, đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chuyển tới UBND thành phố Hà Nội, là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện Dự án để trả lời theo thẩm quyền. Bộ GTVT sẽ phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trong quá trình triển khai Dự án.

Tin liên quan