Tách biệt hai dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và Trung Lương - Mỹ Thuận

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Đây là chỉ đạo mới nhất của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), được chuyển tới nhà đầu tư dự án cao tốc BOT Trung Lương - Mỹ Thuận.

Trong văn bản gửi Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận về việc triển khai dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, Bộ GTVT khẳng định, việc ghép dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ vào Trung Lương - Mỹ Thuận là không phù hợp với những vấn đề đã được nêu tại Nghị quyết 437 ngày 21/10/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Bên cạnh đó, trong thời gian qua, Kiểm toán Nhà nước cũng có ý kiến kết luận kiểm toán của nhiều dự án BOT, việc bổ sung dự án, bổ sung hạng mục ngoài phạm vi dự án BOT ký hợp đồng là chưa phù hợp quy định.
Bộ GTVT cho biết thêm, nếu ghép dự án Mỹ Thuận - Cần Thơ vào dự án BOT Trung Lương - Mỹ Thuận và giao doanh nghiệp dự án triển khai đầu tư sẽ gặp một số khó khăn bởi đây là hai dự án khác nhau và được thực hiện bởi hai cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Đặc biệt, dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ thuộc phạm vi tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, không thuộc địa bàn tỉnh Tiền Giang nên sẽ phát sinh những vấn đề pháp lý, khó khăn khi thực hiện, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng.
Theo Bộ GTVT, hiện Thủ tướng Chính phủ đang giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì báo cáo Ban Cán sự Chính phủ để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc chuyển đổi dự án Mỹ Thuận - Cần Thơ từ hình thức đầu tư PPP sang đầu tư công.
Nếu dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ chuyển sang đầu tư công, trách nhiệm quản lý đầu tư vẫn thuộc Bộ GTVT theo quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể là Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Giao thông đường bộ.
Trước đó, Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận đã có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ, trong đó doanh nghiệp này đề xuất Thủ tướng Chính phủ thực hiện phương án gộp dự án Mỹ Thuận - Cần Thơ vào dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đang triển khai.
Ghi nhận những kiến nghị của Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận song Bộ GTVT khẳng định  trong giai đoạn hiện nay, Bộ GTVT sẽ thực hiện dự án theo chỉ đạo và chủ trương chung của Chính phủ.

Quý Nguyễn

Tin liên quan