Tạm dừng thu phí trạm BOT quốc lộ 1K từ 31/10

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Đây là đề nghị của Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa gửi tới liên danh nhà đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1K đoạn Km2+487 - Km12+971.

Trong văn bản gửi đi, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án tạm dừng thu phí tại các trạm thu phí thuộc dự án cải tạo, nâng cấp QL1K đoạn Km2+487 - Km12+971 trên địa phận tỉnh Đồng Nai - Bình Dương - TP Hồ Chí Minh theo hình thức hợp đồng BOT vào đúng thời điểm 15 giờ ngày 31/10/2020. Đề nghị này căn cứ vào kết quả cuộc họp tính toán xác định thời hạn thu phí của dự án (tháng 7/2020).
Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án thông báo công khai việc tạm dừng thu phí trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại các trạm thu phí thuộc dự án; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thu phí, không để xảy ra hiện tượng tiêu cực trong quá trình chuẩn bị dừng thu tại trạm thu phí.
Bên cạnh đó, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án có trách nhiệm báo cáo số thu theo ngày gửi về Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng như sắp xếp lao động và giải quyết chế độ cho người lao động khi tạm dừng thu phí theo đúng quy định.
Ngoài ra, Tổng cục Đường bộ Việt Nam còn yêu cầu nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị cho công tác bàn giao và xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản hình thành từ dự án; báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam kết quả thực hiện việc tạm dừng thu phí trước ngày 5/11/2020.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị doanh nghiệp dự án tính số tiền hoàn trả cho khách hàng đã mua vé tháng, quý theo đúng quy định. Đối với vé tháng, số tiền hoàn lại cho khách hàng bằng giá vé chia 30 ngày nhân số ngày còn được sử dụng tính từ ngày 31/10/2020 (số tiền được làm tròn đến nghìn đồng).

Đối với vé quý, số tiền hoàn lại cho khách hàng bằng giá vé chia 90 ngày nhân số ngày còn được sử dụng tính từ ngày 31/10/2020 (số tiền được làm tròn đến nghìn đồng). Sau khi hoàn trả tiền cho các phương tiện đã mua vé tháng và vé quý còn hạn sử dụng, đề nghị doanh nghiệp dự án thu hồi lại vé tháng, quý đã bán, lập hồ sơ quyết toán số tiền đã hoàn trả cho khách hàng để xác định chính xác số thu tiền dịch vụ sử dụngđường bộtháng 10/2020 của dự án.

Quý Nguyễn

Tin liên quan