TP Hồ Chí Minh thành lập Ban chỉ đạo dự án đường Vành đai 3

BẢO NAM
Chia sẻ

Giaothonghanoi - UBND TP Hồ Chí Minh vừa ký văn bản khẩn về việc chấp thuận đề xuất mô hình chỉ đạo thực hiện dự án đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh theo đề nghị của Sở GTVT.

 TP Hồ Chí Minh thành lập Ban chỉ đạo dự án đường Vành đai 3.

Theo đó, thành lập Ban chỉ đạo dự án của TP Hồ Chí Minh về dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh. Ban chỉ đạo có chức năng lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết ngay các vấn đề phát sinh cần tháo gỡ trong quá trình thực hiện các dự án thành phần của thành phố; cơ quan đầu mối, trao đổi, phối hợp với Tổ công tác Chính phủ giải quyết các vướng mắc chung cho toàn dự án, các vấn đề có tính chất liên tỉnh như kỹ thuật, vật liệu, chính sách bồi thường… Ban chỉ đạo họp định kỳ mỗi tháng một lần và xây dựng quy chế làm việc.

Ngoài ra, thành lập Ban chỉ huy dự án của thành phố về dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh, là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo (gọi là Ban chỉ huy dự án).

Chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ huy dự án là điều hành giải quyết ngay các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án, đặc biệt là công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Ban chỉ huy họp định kỳ 2 tuần/lần.

Bên cạnh đó, Tổ công tác dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3, Vành đai 4 TP Hồ Chí Minh thành lập theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tổ Công tác Chính phủ họp (khi cần thiết) theo nội dung yêu cầu công việc cần phối hợp giữa các địa phương hoặc giữa địa phương với bộ, ngành Trung ương theo đề xuất của Ban chỉ đạo dự án TP Hồ Chí Minh (với vai trò đầu mối) hoặc khi có chỉ đạo của Tổ trưởng.

UBND TP Hồ Chí Minh giao Sở GTVT khẩn trương phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và các đơn vị liên quan lập kế hoạch chi tiết hội nghị triển khai dự án đường Vành đai 3.

Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án; hướng dẫn UBND TP Thủ Đức, huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác bồi thường, GPMB (điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư…).

UBND TP cũng giao Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông thực hiện chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai các dự án thành phần trên địa bàn TP, trong đó thể hiện các đường Gantt của dự án như mặt bằng, vật liệu thông thường cung cấp cho dự án, điều chỉnh quy hoạch liên quan, các mốc thời gian (như phê duyệt dự án, khởi công công trình, hoàn thành tuyến chính cao tốc…).
Khẩn trương rà soát, đánh giá năng lực đề xuất phương án, kiện toàn nhân sự, đáp ứng yêu cầu tiến độ và chất lượng công trình báo cáo UBND TP trong tháng 6.


Tin liên quan