TP Hồ Chí Minh: Trong tháng 7 phải hoàn thiện các trạm thu phí không dừng (ETC)

YÊN NỘI
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Theo đó, UBND TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu các nhà đầu tư phải thực hiện thu phí không dừng trong tháng 7/2022 theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Mới đây, UBND TP Hồ Chí Minh đã đề nghị nhà đầu tư các dự án BOT như: Công ty CP đầu tư phát triển hạ tầng IDICO, Công ty CP đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, Công ty CP xi măng Vicem Hà Tiên, Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng, Công ty CP đầu tư xây dựng Phú Mỹ... khẩn trương lắp đặt thiết bị thu phí điện tử không dừng đối với các làn thu phí còn lại.

Trong đó, UBND TP yêu cầu các đơn vị phải hoàn thiện để thực hiện thu phí không dừng trong tháng 7 này.

Từ đó, bảo đảm tại mỗi trạm thu phí chỉ duy trì một làn thu phí hỗn hợp theo đúng quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

UBND TP cho biết tiến độ thực hiện tại các trạm thu phí như sau:

Trạm thu phí An Sương - An Lạc, quận Bình Tân, hiện với quy mô 25 làn thu phí (gồm trạm chính 12 làn và trạm phụ 13 làn). Số làn đã nâng cấp thu phí ETC là 21/25 làn (đạt 84%). Số lượng phương tiện sử dụng dịch vụ ETC qua trạm trên tổng số phương tiện đạt tỉ lệ trung bình 16%. TP Hồ Chí Minh đang phối hợp nhà đầu tư triển khai các thủ tục để nâng cấp hệ thống thu phí ETC 4 làn còn lại, kế hoạch hoàn thành trong tháng 7.

Trạm thu phí An Sương - An Lạc đã nâng cấp thu phí ETC là 21/25 làn (đạt 84%).

Trạm thu phí Xa lộ Hà Nội, TP Thủ Đức có quy mô 16 làn thu phí. Số làn đã nâng cấp thu phí ETC là 8/16 làn thu phí. Số lượng phương tiện sử dụng dịch vụ ETC qua trạm trên tổng số lượt phương tiện đạt tỉ lệ trung bình 34%. TP Hồ Chí Minh đang phối hợp nhà đầu tư triển khai các thủ tục để nâng cấp hệ thống thu phí ETC 8 làn còn lại, kế hoạch hoàn thành trong tháng 7.

Trạm thu phí thuộc dự án BOT xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào Khu công nghiệp Phú Hữu, TP Thủ Đức, có quy mô 6 làn thu phí, chưa tổ chức thu phí. Hiện nhà đầu tư đang thực hiện các thủ tục liên quan triển khai đầu tư hệ thống thu phí ETC để đưa trạm thu phí vào hoạt động trước khi bắt đầu thu phí.

Đối với trạm thu phí cầu Phú Mỹ, TP Thủ Đức, có quy mô 18 làn thu phí đang khai thác 14 làn. Số làn đã nâng cấp thu phí ETC là 8/18 làn thu phí (đạt 44%). Số lượng phương tiện sử dụng dịch vụ ETC qua trạm trên tổng số lượt phương tiện đạt tỉ lệ trung bình 35%. Mới đây, nhà đầu tư đã có văn bản gửi UBND TP đề xuất không nâng cấp các làn thu phí còn lại sang hình thức thu phí ETC. Lý do là hiện nay 8 làn thu phí ETC đã đáp ứng năng lực thông hành theo lưu lượng thu phí ETC. Trong khi, thực tế lưu lượng xe 24.000 lượt xe/ngày, đạt 6,6% công suất.

Bên cạnh đó, thời gian thu phí dự kiến chỉ còn khoảng 4 năm (đến tháng 4/2026), việc thu xếp nguồn vốn đầu tư khó khăn do nguồn hiện nay dành cho trả nợ vay ngân hàng và dự án đã quyết toán.

Trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh trên đường Nguyễn Văn Linh, quận 7, có quy mô 20 làn. Đây là trạm thu phí có tính đặc thù do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ (liên danh được thành lập giữa Công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận - Việt Nam và Công ty Central Trading & Development Corporation - Đài Loan) tổ chức thu phí từ ngày 5/4/1998 theo Giấy phép đầu tư do Ủy ban Nhà nước về hợp tác đầu tư cấp.

Theo Giấy phép đầu tư, Trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh có thời gian thu phí là 30 năm (đến tháng 4/2028). Hiện mức giá thu phí thấp (thấp nhất cả nước) và không thu phí xe ô tô dưới 9 chỗ.

Mục đích thu phí là phục vụ duy tu, bảo trì tuyến đường, nếu sử dụng không hết doanh thu thu phí giao thông, phần chênh lệch được chia cho Doanh nghiệp 30% và TP Hồ Chí Minh 70%.

Nhà đầu tư có đề nghị không triển khai, nâng cấp hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức ETC tại các trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh. Theo nhà đầu tư, hiện nay, trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh có tổng 20 làn thu phí. Dự toán ước tính, nếu đầu tư hệ thống trạm ETC trên 2 làn cho mỗi vị trí là khoảng 45 tỉ đồng.

Theo quy định yêu cầu mỗi vị trí để lại 1 làn thủ công, các làn còn lại phải lắp đặt trạm ETC thì tổng dự toán là khoảng 90 tỉ đồng.

Sau khi xem xét thời gian thu phí còn lại rất ngắn (khoảng 5 năm), chi phí đầu tư cho việc lắp đặt hệ thống trạm ETC rất cao và giá thu phí quy định rất thấp. Công ty Phú Mỹ Hưng đề nghị xin phép các cơ quan ban ngành, UBND TP Hồ Chí Minh và Chính phủ cho phép Công ty Phú Mỹ Hưng không lắp đặt trạm thu phí ETC trên đường Nguyễn Văn Linh và chỉ thu phí thủ công cho thời gian còn lại của Giấy phép đầu tư.

Theo đó, UBND TP kiến nghị Chính phủ thống nhất với đề nghị của nhà đầu tư tiếp tục khai thác 8 làn thu phí ETC hiện hữu đến khi kết thúc thời gian thu phí.

Đối với trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh, UBND TP kiến nghị Chính phủ thống nhất với đề nghị của Nhà đầu tư không thực hiện nâng cấp hệ thống thu phí ETC đối với 2 trạm thu phí trên đường Nguyễn Văn Linh và tiếp tục khai thác theo hiện trạng đến khi kết thúc thời gian thu phí là năm 2028.

Nhà đầu tư có trách nhiệm rà soát kiện toàn bộ máy thu phí, tự giám sát chặt chẽ công tác thu phí, không để xảy ra tiêu cực, gây thất thoát nguồn thu phí.

Tin liên quan