Trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt quyết định phân loại cảng biển

BẢO NAM
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ GTVT vừa trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt quyết định phân loại cảng biển và công bố danh mục cảng biển Việt Nam.

Trong 34 cảng biển, Bộ GTVT đề xuất 2 cảng biển loại đặc biệt, 11 cảng biển loại I, 7 cảng biển loại II và 14 cảng biển loại III. 

Trong quá trình đánh giá, phân loại cảng biển, Bộ căn cứ các số liệu về phạm vi ảnh hưởng của cảng biển được lấy theo các quy hoạch chi tiết các nhóm cảng biển được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Số liệu về hàng hóa thông qua cảng biển là số liệu hàng hóa thống kê trung bình 3 năm gần nhất của Cục Hàng hải Việt Nam. Số liệu về cỡ trọng tải tàu tiếp nhận tại cảng biển thống kê từ các Quyết định công bố mở bến cảng, cầu cảng của Cục Hàng hải Việt Nam trong năm gần nhất.

Tờ trình nêu rõ, Bộ đã có văn bản gửi các Bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố liên quan lấy ý kiến đối với Hồ sơ danh mục cảng biển, đánh giá, phân loại cảng biển do Cục Hàng hải Việt Nam trình.

Hiện nay, Bộ đã nhận được 32 văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan. Trong đó: 21/32 ý kiến thống nhất, 10/32 ý kiến đề nghị chỉnh sửa, bổ sung.

Cùng đó, việc đánh giá, chấm điểm theo các tiêu chí quy định tại Điều 4 Nghị định 76/2021/NĐ-CP: Cục Hàng hải Việt Nam đã tổ chức đánh giá, sử dụng các số liệu về phạm vi ảnh hưởng của cảng biển, sử dụng các số liệu thống kê hàng hóa theo báo cáo của Cảng vụ Hàng hải trong các năm 2018, 2019, 2020, sử dụng số liệu cỡ trọng tải tàu lớn nhất tiếp nhận tại cảng biển theo các Quyết định công bố mở cầu, bến cảng.

 

Tin liên quan