Xây dựng các phương án tiếp nhận, vận hành tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Ngày 11/1, Thành uỷ Hà Nội đã ban hành Thông báo số 106-TB/TU về kết luận của Thường trực Thành ủy tại buổi làm việc với Sở GTVT và ngành giao thông vận tải.

Theo Thông báo số 106-TB/TU, ngày 22/12/2020, Thường trực Thành ủy làm việc với Sở GTVT và ngành giao thông vận tải về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ năm 2020 và định hướng nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2021. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị. 
Sau khi nghe Giám đốc Sở GTVT báo cáo, ý kiến của các đại biểu dự họp, Bí thư Thành ủy kết luận: Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra của Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm của Thành phố; đặc biệt năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Sở GTVT và ngành giao thông vận tải cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của hệ thống chính trị, bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực. Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đồng bộ trên các lĩnh vực.
Ngoài ra, thực hiện chủ đề năm 2021 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, nâng cao trách nhiệm và kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ; sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ với mục tiêu xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động giỏi chuyên môn, chắc nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng gắn với thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thành phố và nếp sống văn hóa tại công sở, nơi công cộng.
Bên cạnh đó, nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển ngành kinh tế vận tải Thủ đô gắn với ứng dụng khoa học công nghệ kết hợp với các ngành liên quan phát triển mô hình kinh tế chia sẻ nhằm tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND Thành phố điều chỉnh (hoặc bổ sung), trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt điều chỉnh (hoặc bổ sung) quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông của Thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2045 (bao gồm cả kết cấu giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường không...).
Tiếp tục xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải hàng hóa, kiểm soát tải trọng, quản lý các phương tiện xe điện, xe taxi, xe máy, xe ba bánh. Xử lý dứt điểm tình trạng “xe dù, bến cóc“, sử dụng xe khách hợp đồng hoạt động như tuyến cố định, đón khách, bốc dỡ hàng hóa, xe quá khổ, quá tải...gây ùn tắc giao thông, mất trật tự an toàn giao thông. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho người tham gia giao thông. 
Xây dựng các phương án tiếp nhận, quản lý điều hành tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông và triển khai việc diễn tập, xử lý các tình huống khi kết nối các phương tiện giao thông công cộng khác với tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông đang dự kiến đưa vào khai thác, vận hành trong đầu năm 2021 nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người tham gia giao thông.
Đối với các đề xuất, kiến nghị của Sở GTVT, Bí thư Thành uỷ giao Ban cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; lộ trình, tiến độ thực hiện đối với từng nội dung đề xuất, kiến nghị để tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện tốt nhất giúp Sở GTVT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Trong quá trình triển khai thực hiện, yêu cầu Ban cán sự đảng UBND Thành phố, Sở GTVT và các sở, ban, ngành liên quan của Thành phố tăng cường trách nhiệm, sâu sát, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; thường xuyên báo cáo Thường trực Thành ủy và đồng chí Bí thư Thành ủy kết quả triển khai thực hiện.

Trần Long

Tin liên quan