Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông

BẢO NAM
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Cục Quản lý đầu tư xây dựng (QLĐTXD) vừa có văn bản gửi các Ban QLDA 2, Ban QLDA 6, Ban QLDA 7, Ban QLDA 85, Ban QLDA Thăng Long, Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh và Ban QLDA Mỹ Thuận về việc rà soát kế hoạch lựa chọn nhà thầu và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2.

Xay dung ke hoach to chuc thuc hien du an cao toc Bac - Nam phia Dong  - Hinh anh 1
Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông. 

Theo đó, triển khai kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc rà soát kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đảm bảo không chia nhỏ gói thầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ, Cục QLĐTXD yêu cầu các Ban QLDA khẩn trương rà soát kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án thành phần và đề xuất phương án phân chia gói thầu xây lắp đảm bảo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ để thuận lợi trong quá trình quản lý điều hành và giảm các thủ tục hành chính.

Cục QLĐTXD yêu cầu, đối với dự án thành phần có tính chất đặc thù, cần phân chia đến hai gói thầu xây lắp thì phải có báo cáo, phân tích cụ thể, xác đáng lý do cần thiết.

Các Ban QLDA cũng cần xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức triển khai (trình, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán; tổ chức chỉ định thầu và các công việc liên quan khác) đảm bảo đủ điều kiện khởi công các dự án thành phần trước ngày 31/12/2022.

Trong đó phải hoàn thành thủ tục phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán trước ngày 15/11/2022 để thực hiện các công việc tiếp theo đáp ứng tiến độ.

Tin liên quan