Xây dựng lộ trình áp dụng chuẩn khí thải ô tô, xe máy trình Chính phủ

PHẠM CÔNG
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Dự kiến trong quý IV/2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải phương tiện mô tô, xe gắn máy sản xuất lắp ráp và nhập khẩu máy mức 4.

Theo kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021-2025 vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, cơ quan này sẽ tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật thông qua ban hành quy định pháp luật về quản lý chất lượng môi trường không khí.

Đặc biệt sẽ hoàn thiện và trình ban hành lộ trình áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lưu hành ở Việt Nam.

Dự kiến trong quý IV/2022 cơ quan này sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải phương tiện mô tô, xe gắn máy sản xuất lắp ráp và nhập khẩu máy mức 4.

Xay dung lo trinh ap dung chuan khi thai o to, xe may trinh Chinh phu - Hinh anh 1
Dự kiến trong quý IV/2022 sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải phương tiện mô tô, xe gắn máy sản xuất lắp ráp và nhập khẩu máy mức 4.

Xây dựng dự thảo quy chế phối hợp, biện pháp quản lý chất lượng môi trường không khí liên vùng, liên tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, ký ban hành (dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2022. Xây dựng và trình ban hành tiêu chí nhãn sinh thái đối với sản phẩm, phương tiện, dịch vụ giao thông vận tải thân thiện với môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với các Bộ liên quan rà soát, đánh giá năng lực sản xuất, xây dựng kế hoạch cung ứng nhiên liệu phù hợp với quy chuẩn khí thải và lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải đối với phương tiện cơ giới tham gia giao thông. Kiểm soát chất lượng nhiên liệu xăng, nhiên liệu diezel, nhiên liệu sinh học và các tác động từ hoạt động của ngành y tế đối với môi trường không khí - nhất là kiểm soát ô nhiễm từ các lò đốt chất thải y tế.

Kế hoạch cũng nhấn mạnh việc duy trì, tăng dần tần suất quan trắc, thu thập dữ liệu và công bố, cung cấp, cảnh báo cho các cơ quan thông tin đại chúng, cho cộng đồng kịp thời, chính xác về chất lượng môi trường không khí thông qua website của Tổng cục Môi trường; công bố chỉ số chất lượng không khí Việt Nam trên ứng dụng di động. Chỉ số chất lượng không khí tại các trạm quan trắc quốc gia sẽ được cập nhật và công khai 24/24h.

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức thực hiện kiểm kê các nguồn phát thải khí, bụi. Đôn đốc các địa phương thực hiện kiểm kê khí thải trên địa bàn quản lý, đảm bảo đến năm 2023 có 50% số tỉnh, thành phố hoàn thành và công bố kết quả kiểm kê khí thải và đến năm 2025 có 100% các tỉnh, thành phố hoàn thành và công bố kết quả kiểm kê khí thải.

Định kỳ thực hiện kiểm kê và cập nhật, tổng hợp báo cáo kiểm kê khí thải quốc gia 3 năm một lần. Xây dựng và duy trì hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về khí thải công nghiệp trên phạm vi toàn quốc…

Tin liên quan