Xây dựng tuyến đường trục phát triển kinh tế huyện Thanh Oai

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Tuyến đường có chiều dài khoảng hơn 6km thuộc địa bàn các xã Thanh Thùy, Thanh Văn, Tam Hưng và thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2686/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chỉ giới đường đỏ và ranh giới phạm vi xây dựng nền đường Đường trục phát triển kinh tế huyện Thanh Oai, tỷ lệ 1/500 tại xã Thanh Thùy, xã Thanh Văn, xã Tam Hưng, thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai.
Theo đó, tuyến đường có chiều dài khoảng hơn 6km thuộc địa bàn các xã Thanh Thùy, Thanh Văn, Tam Hưng và thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai. Tuyến đường có điểm đầu giao với đường tỉnh 427 hiện có (trên địa bàn xã Thanh Thùy) và điểm cuối giao với đê Tả Đáy (trên địa bàn thị trấn Kim Bài). Quy mô mặt cắt tuyến đường đoạn ngoài thị trấn Kim Bài rộng 23m, gồm phần lòng đường xe chạy rộng 15m, hè hai bên rộng 6m, dải phân cách giữa rộng 2m. Đoạn trong khu vực thị trấn Kim Bài rộng 25m, gồm phần lòng đường xe chạy rộng 15m, hè hai bên rộng 8m, dải phân cách giữa rộng 2m.
Các nút giao giữa tuyến đường với các đường ngang hiện có và đường ngang quy hoạch được tổ chức nút giao bằng. Chỉ giới đường đỏ của nút giao sẽ được xác định theo dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt…
UBND TP giao UBND huyện Thanh Oai chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức công bố công khai hồ sơ chỉ giới đường đỏ và rang giới phạm vi xây dựng nền đường được phê duyệt để các cơ quan, tổ chức và Nhân dân được biết, thực hiện. Triển khai cắm mốc giới tuyến đường theo quy hoạch đồng thời với việc thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng tránh lãng phí, chồng chéo.

Thùy Anh

Tin liên quan