Đề xuất định mức hỗ trợ sinh hoạt hằng ngày cho đồng bào tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

THANH BÌNH
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Thông tư quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật/ mức hỗ trợ thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công “Hỗ trợ chi phí sinh hoạt hằng ngày cho đồng bào các dân tộc được mời tham gia hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam”.

De xuat dinh muc ho tro sinh hoat hang ngay cho dong bao tai Lang Van hoa - Du lich cac dan toc Viet Nam - Hinh anh 1
Đề xuất định mức hỗ trợ sinh hoạt hằng ngày cho đồng bào tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. 

Tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật (định mức) này là căn cứ cho việc xây dựng dự toán cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước "Hỗ trợ chi phí sinh hoạt hằng ngày cho đồng bào các dân tộc được mời tham gia hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam".

Mức độ sử dụng ngân sách nhà nước cho việc thực hiện dịch vụ sự nghiệp công do cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định hiện hành và trên cơ sở đánh giá năng lực cung cấp dịch vụ sự nghiệp công và chất lượng cung cấp.

Căn cứ định mức này, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam xây dựng nội dung chi, mức chi cho việc triển khai cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và bố trí kinh phí hằng năm.

Định mức này là mức tối đa, được bảo đảm tính đúng, tính đủ để hoàn thành thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.

Đảm bảo định mức duy trì và ổn định hoạt động thường xuyên, hàng ngày của tối đa 27 (50%) nhóm đồng bào dân tộc tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Dự thảo quy định, định mức duy trì hoạt động hàng ngày của đồng bào các dân tộc tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam như sau:

Về thành phần công việc, hoạt động tái hiện đời sống văn hóa, ăn ở sinh hoạt hàng ngày, lễ hội, trò chơi dân gian, dân ca, dân vũ, dân nhạc, nghi lễ, lễ hội truyền thống đặc sắc theo phong tục truyền thống của dân tộc tại không gian làng dân tộc. Hoạt động đón tiếp, giới thiệu về không gian văn hóa, du lịch địa phương; giới thiệu nghề truyền thống, thao tác trình diễn (nghề dệt thổ cẩm truyền thống, chế tác nhạc cụ, đan lát, thêu, dệt...) theo thế mạnh của dân tộc; hoạt động dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian đặc trưng truyền thống của dân tộc và giao lưu, hướng dẫn du khách tham gia trải nghiệm. Giới thiệu sản vật địa phương, dân tộc, đồ lưu niệm, ẩm thực dân tộc truyền thống tại không gian làng dân tộc.

Định mức như sau: - Số lượng nhóm đồng bào dân tộc: Đảm bảo định mức duy trì và ổn định hoạt động thường xuyên, hàng ngày của tối đa 27 (50%) nhóm đồng bào dân tộc tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam đảm bảo cơ cấu vùng miền.

- Các nhóm đồng bào dân tộc tham gia hoạt động theo hình thức luân phiên đảm bảo cơ cấu vùng, miền và sự tham gia khai thác, vận hành không gian của 54 dân tộc.

- Cơ cấu nhóm: Từ 08 - 15 đồng bào dân tộc/ 01 nhóm

- Đối tượng: Là những nghệ nhân, đồng bào dân tộc có uy tín trong cộng đồng, có khả năng giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; là hạt nhân văn hóa, văn nghệ, có khả năng chế tác, thao diễn làm nhạc cụ, dệt thổ cẩm, giới thiệu nghề thủ công, ẩm thực truyền thống của dân tộc.

- Thời gian tham gia hoạt động: tối thiểu từ 03 tháng/ 01 nhóm/ 01 lượt.

Tin liên quan