Gần 1 triệu lượt phương tiện vi phạm quá tốc độ trong 6 tháng đầu năm

 
Chia sẻ

Vừa qua, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã công bố kết quả tổng hợp, phân tích tình hình vi phạm giao thông qua dữ liệu thiết bị giám sát hành trình tháng 6.

Theo đó, có hơn 71% tổng số phương tiện truyền dữ liệu về hệ thống của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Cả nước có tổng số trên 140.000 lần vi phạm tốc độ; tỷ lệ vi phạm tốc độ bình quân tính trên 1.000km là 0,193 lần/1.000km tăng 0,134 lần/1.000km so với cùng kỳ. Trong tháng 5/2018, trên toàn quốc có tổng số 182.750 lần vi phạm tốc độ
Luỹ kế đến hết tháng 6/2018 trên cả nước có tổng số gần 1 triệu lần phương tiện vi phạm quá tốc độ. Tỷ lệ vi phạm tốc độ bình quân tính trên 1.000km là 0,079 lần/1.000km, giảm trên 52% so với cùng kỳ năm 2017.
Các Sở Giao thông vận tải đã xử lý vi phạm đối với trên 1.100 xe; trong đó thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn 1 tháng đối với trên 840 xe; từ chối cấp phù hiệu trên 300 xe. Luỹ kế đến hết tháng 6/2018, các địa phương đã xử lý vi phạm đối với trên 3.800 phương tiện; trong đó thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn 1 tháng là 2.900 xe; thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải 8 đơn vị; từ chối cấp phù hiệu là gần 1000 xe.
Để tiếp tục thực hiện mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông, đặc biệt là các tai nạn nghiêm trọng liên quan đến hoạt động của xe kinh doanh vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tăng cường công tác theo dõi, giám sát và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định tại Thông tư 10 của Bộ Giao thông vận tải .
Đồng thời tiếp tục đôn đốc và tuyên truyền đến các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa trên địa bàn về lộ trình lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với các xe ô tô có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn phải gắn phù hiệu theo quy định tại Nghị định số 86/2014 của Chính phủ. 
Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở đối với các phương tiện không truyền dữ liệu. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải phải có biện pháp và liên hệ ngay với đơn vị cung cấp thiết bị để khắc phục và truyền dữ liệu đầy đủ, kịp thời về Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo quy định.

Văn Sinh

Tin liên quan