Phát triển, bảo tồn làng nghề gắn với du lịch, giáo dục trải nghiệm

XUÂN HÀ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 151/KH-UBND về việc phát triển ngành nghề nông thôn thành phố Hà Nội, năm 2023.

Phat trien, bao ton lang nghe gan voi du lich, giao duc trai nghiem - Hinh anh 1
Nghề làm tương ở Đường Lâm.

Kế hoạch nhằm tạo điều tạo điều kiện cho các làng nghề phát triển bền vững gắn với bảo tồn giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa của làng nghề, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội chung của Thành phố. Mục tiêu năm 2023 xét công nhận danh hiệu “Làng nghề, Nghề truyền thống và Làng nghề truyền thống” Hà Nội cho 15 làng nghề; hỗ trợ 10 làng nghề xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể; mở 06 lớp truyền nghề; hỗ trợ 05 dự án phát triển ngành nghề nông thôn; tổ chức 50 lớp tập huấn nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh cho làng nghề và phổ biến chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn; tổ chức 02 đoàn công tác đi trao đổi kinh nghiệm và kết nối vùng nguyên liệu cho các làng nghề năm 2023 và tổ chức hội thi sản phẩm làng nghề thành phố Hà Nội năm 2023.

Để triển khai Kế hoạch, UBND Thành phố xây dựng các nội dung cụ thể về thực hiện các chính sách; áp dụng khoa học và công nghệ; đào tạo nhân lực; tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến thương mại; hỗ trợ vốn và phổ viến chính sách thuế; giao đất, cho thuê đất và bảo vệ môi trường làng nghề; đặc biệt phát triển, bảo tồn làng nghề gắn với du lịch, giáo dục trải nghiệm. Kinh phí thực hiện các nội dung kế hoạch theo phân cấp quản lý nhà nước và quy định của pháp luật.

UBND Thành phố phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện các mục tiêu, nội dung phát triển ngành nghề năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị chủ trì. 

Tin liên quan