Tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý Nhà nước về lễ hội năm 2023

THANH BÌNH
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Cục Văn hoá cơ sở (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, VH,TT&DL) vừa ban hành công văn số 46/VHCS-NSVH gửi Sở VH,TT-DL; Sở VH-TT; Sở VH,TT,TT&DL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý Nhà nước về lễ hội năm 2023.

Tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý Nhà nước về lễ hội năm 2023 

Theo đó, Cục Văn hoá cơ sở đề nghị các địa phương tổ chức hoạt động lễ hội năm 2023 bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc, thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của địa phương.

Các địa phương thực hiện quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội thu lợi bất chính, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình, ăn mày, ăn xin, dịch vụ đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch, xóc thẻ, xin quẻ, không đốt đồ mã.

Đối với hòm công đức, Cục Văn hóa cơ sở đề nghị các địa phương quản lý việc đặt hòm công đức theo quy định, phân công lực lượng thu gom tránh để xảy ra tình trạng rải (đặt, cài) tiền lẻ, tiền công đức không đúng nơi quy định.

Trước thực tế các lễ hội thu hút đông người, các địa phương, BTC lễ hội cần có phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người tham gia lễ hội, không để xảy ra các hành vi chen lấn, tranh cướp, có phương án xử lý kịp thời những tình huống phát sinh trong lễ hội, trường hợp xảy ra mất an ninh trật tự phải yêu cầu tạm ngừng việc tổ chức theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, Cục đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế trong các hoạt động lễ hội, đẩy mạnh giám sát để đánh giá nguy cơ và kịp thời ứng phó dịch bệnh trong mọi tình huống.

Tin liên quan