Bộ GTVT trả lời kiến nghị cử tri liên quan công tác quản lý đào tạo, cấp giấy phép lái xe

KHANG NGUYỄN
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ GTVT vừa có Công văn số 8939/BGTVT-VT ngày 15/8/2023 gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh để trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh liên quan công tác quản lý đào tạo, cấp giấy phép lái xe.

Bo GTVT tra loi kien nghi cu tri lien quan cong tac quan ly dao tao, cap giay phep lai xe - Hinh anh 1
Ảnh minh hoạ 

Trước đó, Bộ GTVT nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 742/BDN ngày 14/6/2023, nội dung kiến nghị như sau: 

“Đề nghị bổ sung quy định về giai đoạn khai thác thí điểm và trong giai đoạn thí điểm thì không lấy những sai sót do lỗi hệ thống để làm căn cứ xử lý các vi phạm. Đồng thời giao Cục Đường bộ Việt Nam tổng kết giai đoạn khai thác thí điểm để đưa vào vận hành khai thác hệ thống thông tin DAT chính thức.

Tại điểm c, khoản 6, Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT ngày 26/4/2022 quy định nhiệm vụ của Sở Giao thông vận tải “Sử dụng dữ liệu quản lý DAT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) theo mẫu Phụ lục 32e ban hành kèm theo Thông tư này,… để duyệt danh sách học viên đủ điều kiện tham dự kỳ sát hạch”.

Tuy nhiên, theo Văn bản số 1898/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 05/4/2022 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (nay là Cục Đường bộ Việt Nam) và Quyết định 1215/QĐ-CĐBVN ngày 22/03/2023 của Cục Đường bộ Việt Nam ban hành Quy chế tạm thời quản lý, vận hành, khai thác thí điểm và đảm bảo ATTT hệ thống thông tin DAT của Cục Đường bộ Việt Nam thì phần mềm hệ thống thông tin DAT đang xây dựng thí điểm để tiếp nhận dữ liệu DAT từ hệ thống thông tin DAT của các cơ sở đào tạo”. 

Về nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên, Bộ GTVT xin trả lời như sau: Ngày 31/3/2023, Bộ trưởng Bộ GTVT có Quyết định số 388/QĐ-BGTVT điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 06 tháng đầu năm 2023 của Bộ GTVT. 

Trong đó, tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 388/QĐ-BGTVT đã giao cơ quan thuộc Bộ GTVT xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái (thời gian ban hành thông tư tháng 12/2023).

Như vậy, các nội dung kiến nghị nêu trên của cử tri đã được Bộ GTVT tiếp thu đưa vào dự thảo Thông tư và sẽ được lấy ý kiến rộng rãi, tổng hợp ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo Thông tư trước khi ban hành. 

Tin liên quan