Bộ Công an đề xuất bất ngờ về việc đấu giá biển số xe

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ Công an vừa đưa ra đề xuất thực hiện đấu giá biển số xe qua đơn vị độc lập và không thu phí đấu giá.

Đây là một trong những giải pháp mà Bộ Công an tính toán khi xây dựng dự luật Đảm bảo trật tự an toàn giao thông để đảm bảo khách quan, minh bạch trong quá trình đấu giá biển số ô tô.
Cụ thể, Bộ Công an đề xuất việc đấu giá biển số xe sẽ do công ty đấu giá độc lập đảm nhiệm và người tham gia sẽ không mất phí. Đây là cách làm đang được các nước tiên tiến trên thế giới thực hiện.
Theo đó, việc đấu giá sẽ do một công ty có uy tín, kinh nghiệm đảm nhiệm, còn cảnh sát giao thông chỉ đóng vai trò quản lý, giám sát quá trình thực thi.
Về phương thức đấu giá, đại diện Bộ Công an cho hay sẽ xây dựng hệ thống dữ liệu về kho số, hàng tháng các phòng Cảnh sát giao thông sẽ đưa lên hệ thống này và thông báo cho người dân biết để lựa chọn, đấu giá.
Số tiền thu được từ việc đấu giá biển số xe sẽ nộp phần lớn vào ngân sách nhà nước, một phần chi cho đơn vị, hội đồng đấu giá để sử dụng cho việc mua sắm phương tiện, in ấn biểu mẫu.
Bên cạnh đó, khi trúng đấu giá biển số, chủ nhân có thể có toàn quyền quyết định, định đoạt, sở hữu biển số cho đến hết đời. Biển số được gắn theo cả người, gắn theo xe thay vì chỉ đi theo xe như hiện nay.
Theo Bộ Công an, cách làm này sẽ giúp người tham gia đấu giá không phải mất một khoản phí nhất định như quy định hiện hành đồng thời, việc đấu giá biển số xe cũng xe diễn ra trên mạng thay vì trực tiếp như hiện nay.
Bên cạnh đó, với việc nguồn kho 5 số còn dồi dào, việc đấu giá diễn ra sẽ tránh lãng phí và thu được số tiền lớn, bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước, ngoài ra giúp đáp ứng được nhu cầu thực tế của người dân.
Theo tính toán của Bộ Công an, việc đấu giá biển số xe sẽ được chia thành 5 nhóm. Nhóm thứ nhất là các biển số gồm 5 chữ số giống nhau; nhóm thứ hai 4 chữ số cuối giống nhau.
Nhóm thứ ba 3 chữ số giống nhau; nhóm thứ tư là số sau lớn hơn số trước và nhóm thứ năm gồm các số bất kỳ do người dân có nhu cầu tự chọn khác với 4 nhóm trên.

Quý Nguyễn

Tin liên quan