Bộ GTVT công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đường sắt

BẢO NAM
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ GTVT vừa có Quyết định 699/QĐ-BGTVT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường sắt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.

Theo đó có 5 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung. Cụ thể: Cấp Giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang; Bãi bỏ đường ngang; Gia hạn Giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang; Cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt; Gia hạn giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt.

Bo GTVT cong bo thu tuc hanh chinh sua doi, bo sung linh vuc duong sat - Hinh anh 1
 Bộ GTVT công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đường sắt.

Các thủ tục này được quy định tại Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt; Thông tư số 07/2022/TT-BGTVT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018.


Cơ quan thực hiện đối với các thủ tục hành chính về đường ngang là Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT. Đối với thủ tục Gia hạn giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt, cơ quan thực hiện là Cục Đường sắt Việt Nam, Cơ quan theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Về nộp hồ sơ các thủ tục hành chính liên quan đến đường ngang, tổ chức là chủ đầu tư dự án, chủ quản lý, sử dụng đường ngang có nhu cầu xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang lập một bộ hồ sơ đề nghị, nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc gửi trên môi trường điện tử đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.

Cụ thể, gửi về Cục Đường sắt Việt Nam đối với đường ngang trên đường sắt quốc gia; Tổng cục Đường bộ Việt Nam đối với đường ngang trên đường sắt chuyên dùng liên quan đến quốc lộ; Sở GTVT đối với đường ngang trên đường sắt chuyên dùng liên quan đến đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường bộ đô thị và đường bộ chuyên dùng trong phạm vi quản lý.

Về nộp hồ sơ các thủ tục hành chính liên quan đến công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt, gửi về Cục Đường sắt Việt Nam đối với công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt quốc gia; Cơ quan theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt đô thị.

Tin liên quan